Keičiasi mokesčio už ugdymą įkainiai

 • Paskelbė : Laima Raubienė
 • Paskelbta: 2023-08-30
 • Kategorija: Pranešimai

TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI !!!

Vadovaujantis 2022-10-05 Nr. 1-1595 sprendimo „Dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nauja redakcija 2023-06-28 Nr.  1-82,

keičiasi mokesčio už ugdymą įkainiai ir mokėjimo tvarka:

Eil.

Nr.

Ugdymo programos pavadinimas

 

Trukmė/

kiekis/

matas

Paslaugos kaina (Eur)

1.

FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo programa 

Mėnuo 

30,00

2.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 

Mėnuo

18,00

3.

Kryptingo muzikinio ugdymo programa

Mėnuo

30,00

4.

Suaugusiųjų meninis ugdymas – individualios pamokos (1 pamoka per savaitę)

Mėnuo

72,00

1. Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami:
1.1. ugdytiniai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

1.2. be tėvų globos likę ugdytiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu), neįgalūs ugdytiniai, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

2. Socialinę paramą gaunantiems ugdytiniams nustatomas lengvatinis 12,00 Eur per mėnesį mokestis.

3. Jei trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam ugdytiniui taikomas 50 proc. dydžio mokestis už ugdymą.

4. Mokestį už ugdymą ugdytiniai (jei ugdytiniai yra nepilnamečiai asmenys – jų tėvai (globėjai, rūpintojai) moka už kiekvieną ugdymo mėnesį. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos. Sąskaitos formuojamos iki einamojo mėnesio 10 dienos.

5. Sąskaitas tėvai (globėjai) gali užsisakyti patys ir gauti į savo el. paštus (Neformalaus ugdymo kvitų užsisakymas e-paštu). Rekomenduojame tėvams (globėjams) užsisakyti e. sąskaitas LR bankuose (AB Luminor ir AB Swedbank banke). Šiais metais įstojusių mokinių tėvai galės užsisakyti sąskaitas į savo el. paštus tik tada, kai gaus pirmą sąskaitą (po spalio 10 d.). Jas pateiks specialybės mokytojai.

6. Prašymus dėl atleidimo nuo mokesčio, lengvatinio mokesčio ir 50 proc. dydžio mokesčio bei dokumentų kopijas pateikti el. paštu   kmm.laima.raubiene@gmail.com  arba pristatyti į raštinę iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

Dokumentai | Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (karoliniskiumm.lt)

Administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Kvietimai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki Rudens atostogų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.