PROJEKTAS Sužinok, kurk, muzikuok

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokyklos direktoriaus 2018 m. 
spalio 19  d. įsakymu Nr. V - 76

                             
VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinė grupė

PROJEKTAS
Sužinok, kurk, muzikuok

NUOSTATAI

           Anotacija.
2018-2019 metais Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos II- III klasių solfedžio dalyko mokinių ir mokytojų vykdomas projektas „Sužinok, kurk, muzikuok“ suburs per 100-tą II-III klasių, įvairių specializacijų bei gebėjimų mokinių bendrai meninei veiklai. Planuojama apjungti ugdytinių muzikinių įgūdžių formavimą, platesnį muzikos rašto ir kultūros pažinimą, mokinių kūrybą, praktinių darbų įvairovę pamokose bei dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse. Tikimasi, kad šis darbas kartu, derinant skirtingas ugdomąsias veiklas, projekto dalyviams suteiks naujų impulsų kūrybiškumui bei muzikavimo džiaugsmą.

1.TIKSLAS

           Plėtoti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, skatinant projekto dalyvių saviraišką bei kūrybiškumą pamokų bei popamokinėje veikloje.

2. UŽDAVINIAI

2.1. I projekto dalis. Įtraukiant mokinius ir mokytojus 2018 m. spalio 25 d.  surengti II klasių solfedžio dalyko mokinių kūrybines dirbtuves „Rudeninių natų skambesys“;
2.2. II projekto dalis. Įtraukiant mokinius, mokytojus, tėvelius 2019 m. kovo mėnesį surengti III klasių solfedžio dalyko mokinių kūrybines dirbtuves „Spalvotos pavasario natos“.

3. VIETA

           Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos salė (L. Asanavičiūtės g.2, Vilnius).

 

4. PROJEKTO VYKDYMO LAIKOTARPIS

          Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m. rugsėjo mėnesis.
Projekto įgyvendinimo pabaiga 2019 m. kovo mėnesis.

5. DALYVIAI

          Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos solfedžio dalyko II-III klasių mokiniai ir mokytojai.

 

6. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

          Projektui pasirinktos dainos, Raimundo Martinkėno kūrinys "Vaikai po lelijom" (žodžiai Sigito Gedos) ir Laimio Vilkončiaus "Šarkos vestuvės" (lietuvių liaudies žodžiai). Moksleiviai kartu ritmuos, solfedžiuos, dainuos pasirinktus kūrinius bei dalyvaus viktorinoje. Šias veiklas papildys multimedija bei perkusiniai instrumentai, kuriuos vaikai savarankiškai atras gamtoje (akmenys, kaštonai, lazdelės ir kt.) arba pasigamins patys. Projekto dalyvių vizualizacijų parodos bus eksponuojamos virtualiai kūrybinių dirbtuvių metu.

7. PROJEKTO VADOVĖ

Renata Deltuvienė Bakutė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinės grupės mokytoja ekspertė.

 

8. PROJEKTO KURATORIAI

Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė.
Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

9. PROJEKTO VYKDYTOJAI

Pirma projekto dalis.

Renata Deltuvienė Bakutė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytoja ekspertė: projekto veiklos koncepcija ir koordinavimas, audio vizualizacijos, virtuali mokinių dailės darbų paroda, afišos parengimas, muzikinė veikla kūrybinių dirbtuvių metu, moksleivių paruošimas projektui.
Loreta Staškienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja: ritmavimas kūrybinių dirbtuvių metu, padėkų parengimas, moksleivių paruošimas projektui.
Ramunė Kazlauskaitė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja: viktorinos klausimų parengimas, projekto nuostatų redagavimas, moksleivių paruošimas projektui.
Virginija Krasauskienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja: viktorinos vedimas kūrybinių dirbtuvių metu, moksleivių paruošimas projektui.
Antanas Žitkauskas, Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas metodininkas: multimedijos parengimas projektui, fotografavimas kūrybinių dirbtuvių metu.

Antra projekto dalis.

Loreta Staškienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja.
Ramunė Kazlauskaitė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja.
Virginija Krasauskienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja.
Vytautas Barkauskas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytojas.
Antanas Žitkauskas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas metodininkas.

Nepamirškite padėkoti autoriui
 • Kvietimai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
2. 13:50 - 14:35
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki Žiemos atostogų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.