Viešieji pirkimai

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-107

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2022 M.

 

Eil. Nr.

                                                   Pirkimo objektas

 

 

                             BVPŽ kodas

        Numatoma pirkimų vertė

Eur

                  Planuojamų pirkimų pradžia

                                             Pirkimo būdas

                            Tipas

                       Vykdytojas

                    Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  

Tualetinis popierius

33760000-5

500

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Valymo, higienos prekės

39800000-0

1000

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Benzinas

09132000

200

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Interaktyvūs ekranai

38653400

10000

III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Mažos vertės skelbiamas pirkimas CVP IS priemonėmis

 1.  

Statybinės, elektros ir kitos ūkinės prekės

44140000

3000

II–IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Kanceliarinės prekės

30192700-8

1000

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Rašomasis popierius

30197630-1

600

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

30200000-1

1000

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

 1.  

Nešiojami kompiuteriai

30213100

4000

II-III ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Programinė įranga

72260000

2500

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

 1.  

Muzikos instrumentai

37310000

21000

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Tautiniai rūbai

18000000

8000

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

 1.  

Kvalifikacijos kėlimas

8052000

3500

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Ryšių paslaugos

64210000

1600

I-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Paslauga

Pirkimų organizatorius

Pagal sutartį

 1.  

Sveikatos patikra

85140000

1200

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Paslaugos

Pirkimų organizatorius

Pagal sutartį

 1.  

Atliekų išvežimas

90512000

3000

I-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos

Paslaugos

Pirkimų organizatorius

Pagal Savivaldybės sutartį

 1.  

Autobusų nuoma

60000000

8000

I-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

 1.  

Stogo remontas

45261910

18000

II-III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas

Remontas

Viešųjų pirkimų komisija

 

 1.  

Vidaus remonto darbai

50000000

15000

II-III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas

Remontas

Pirkimų organizatorius

Pagal poreikį ir galimybes

 1.  

Fasado remontas

50000000

28000

II-III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas

Remontas

Viešųjų pirkimų komisija

 

 

 

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-12

                                                                                       
VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

Atnaujinta: 2022-03-08