Viešieji pirkimai

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-89

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2024 M.

Eil. Nr.

                                                  Pirkimo objektas

 

 

                             BVPŽ kodas

        Numatoma pirkimų vertė

Eur

                  Planuojamų pirkimų pradžia

                                             Pirkimo būdas

                            Tipas

                       Vykdytojas

                    Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Tualetinis popierius

33760000-5

700

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

2.

Valymo, higienos prekės

39800000-0

1000

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

3.

Benzinas

09132000

300

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

4.

Interaktyvūs ekranai

38653400

10000

III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Mažos vertės skelbiamas pirkimas CVP IS priemonėmis

5.

Statybinės, elektros ir kitos ūkinės prekės

44140000

3000

II–IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

6.

Kanceliarinės prekės

30192700-8

1000

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

7.

Rašomasis popierius

30197630-1

1000

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

8.

Kompiuterinė įranga ir reikmenys

30200000-1

3000

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

9.

Nešiojami kompiuteriai

30213100

4000

II-III ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

10.

Programinė įranga

72260000

2500

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

11.

Muzikos instrumentai

37310000

20000

II ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

12.

Rūbai

18000000

4000

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Vienkartinis pirkimas

13.

Kvalifikacijos tobulinimas

8052000

4000

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

14.

Ryšių paslaugos

64210000

2000

I-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Paslauga

Pirkimų organizatorius

Pagal sutartį

15.

Sveikatos patikra

85140000

1500

II-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Paslaugos

Pirkimų organizatorius

Pagal sutartį

16.

Atliekų išvežimas

90512000

3000

I-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos

Paslaugos

Pirkimų organizatorius

Pagal Savivaldybės sutartį

17.

Autobusų nuoma

60000000

8000

I-IV ketv.

Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas, apklausos būdu

Prekės

Pirkimų organizatorius

Nuolatiniai pirkimai pagal poreikį

18.

Vidaus remonto darbai

50000000

60000

II-III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas

Remontas

Pirkimų organizatorius

Pagal poreikį ir galimybes

19.

II korpuso fasado renovacija

50000000

150000

II-III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas

Remontas

Viešųjų Pirkimų komisija

Pagal galimybes

20.

Trinkelių dangos ir nuogrindų remontas

50000000

35000

II-III ketv.

Mažos vertės skelbiamas

pirkimas

Remontas

Viešųjų Pirkimų komisija

Pagal galimybes

 

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-12

                                                                                       
VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

Atnaujinta: 2024-01-30