Ankstyvasis muzikinis ugdymas

Muzikinius gabumus tinkamiausia yra lavinti vaikystėje, jeigu jiems plėtotis sudaromos palankios sąlygos. Todėl ypač aktualus tampa ankstyvasis vaikų muzikinis ugdymas, suteikiantis galimybių atskleisti vaiko muzikinius gabumus ir lavinti gebėjimus. Ši programa skirta 5-6 metų vaikams. Pamokose vaikai mokomi dainuoti, muzikuoti ritminiais  instrumentais, kūno perkusija, naudojami aktyvūs žaidimai, lavinantys mąstymą.

Taip pat integruojama kūno raiška norint perteikti muzikinį kūrinį.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo mokytojos Rūta Budrytė ir Indrė Jonaitytė.

Atnaujinta: 2021-10-06