Skudučių ansamblis

 

Skudučiai – vienas populiariausių pučiamųjų lietuvių liaudies instrumentų. Skudučiai (tutuklės)  minimi J. Bretkūno 1579–90 Biblijos vertimo priede. Senovėje šiuos instrumentus gamino ne tik iš medžio (uosio, klevo), bet ir iš tuščiavidurių augalų (garšva, builis, šventagaršvė, šeivamedis ir kt.); šiais instrumentais dažniausiai grodavo vyrai: skudučių muzika skambėdavo lauke, einant į darbus, poilsio metu, talkose, pabaigtuvėse, jaunimo pasilinksminimuose. Jais  buvo grojamos sutartinės, pritariama dainoms. Tarpukario Lietuvoje skudučiavimas tapo populiarus Aukštaitijos mokyklose. Tuomet pasikeitė skudučių repertuaras ir grojimo metodika; pradėta skudučiuoti tuo metu populiarią muziką, maršus bei rišti skudučius po 2-3. Nuo 1950 m. skudučiuojama Lietuvos dainų šventėse (500 – 1200 skudutininkų), kituose renginiuose. Atliekami lietuvių liaudies, kompozitorių sukurti ir aranžuoti kūriniai.

2017 m. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinėje grupėje buvo įkurtas skudučių ansamblis. Skudučiuoti mažuosius skudutininkus pradėjo mokyti mokytojas Agnius Daubaris. Skudučių ansamblis koncertuoja Liaudies instrumentų metodinės grupės rengiamose pavasario pamokų šventėse. Jaunieji skudutininkai talkina liaudies instrumentų orkestrui mokyklos koncertuose Vilniaus kongresų rūmuose bei Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Skudučių ansamblis – Lietuvos dainų švenčių dalyvis. Skudučiuoti  kviečiami ne tik Liaudies instrumentų metodinės grupės mokiniai, bet ir kitų specialybių ugdytiniai (fortepijono, smuiko, dainavimo). Kiekvienais metais daugėja mokinių, norinčių įsilieti į skudučių ansamblio gretas, todėl 2021 metais sudarytos papildomos skudučių grupės. Jose kartu su Agniumi Daubariu skudučiuoti moko liaudies instrumentų orkestro vadovas mokytojas Viktoras Rimša. Šiuo metu skudučiuoti  mokosi 41 mokinys. Skudučiuodami vaikai susipažįsta su neišsenkančiu  lietuvių liaudies kūrybos lobynu, aranžuotais bei originaliais kompozitorių sukurtais kūriniais. Skudučių ansamblyje lavinamas ritmo pojūtis, bendravimas, o svarbiausia – kolektyviškumas ir bendrystė. Tikimės, kad skudučių ansamblis ateityje išaugs į savarankišką kolektyvą, kuris savo originaliu skambesiu papuoš mokyklos renginius.

Parengė mokytoja Rūta Budrytė

 

Atnaujinta: 2021-12-13