Liaudies instrumentų dalykai

Lietuvių liaudies muzikos instrumentai mūsų istorijos šaltiniuose, tautosakoje bei grožinėje literatūroje minimi ne vieną šimtmetį, o nuo XX a. vidurio koncertinės kanklės ir birbynės drąsiai įžengė į koncertų sales ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Liaudies instrumentų skambesys lydi visą mūsų tautos istorinį, kultūrinį ir patriotinį vyksmą. Mūsų mokykloje liaudies instrumentais groti mokosi per 60 moksleivių. Čia vaikai įgyja pradines muzikavimo birbynėmis, lamzdeliais, skrabalais ir kanklėmis žinias, kartu susipažįsta su mūsų tautinio meno unikalumu, krašto tradicijomis, koncertuoja šalyje ir užsienyje, dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėse – reikšmingiausiame mūsų tautinio meno renginyje, įtrauktame į UNESCO pasaulio šedevrų sąrašą.

Liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai – žymūs liaudies instrumentinės muzikos puoselėtojai, atsidavę savo darbui, siekia pedagoginio novatoriškumo bei nuolatinio tobulėjimo, užimantys solidžią vietą žanro ugdymo sistemoje. Jų ugdytiniai – respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, mažieji atlikėjai – įvairiausių festivalių ir švenčių dalyviai, džiuginantys pedagogus ir tėvelius. Mažosios kanklininkės ir birbynininkai – netradicinių ansamblių dalyviai, puošiantys koncertų programas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 2006 m. metodinėje grupėje rengiamas Vilniaus miesto muzikos mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų konkursas- festivalis „Lietuviška pjesė“. 2018 m. jau  respublikinis konkursas „Lietuviška pjesė“. Mokyklos liaudies instrumentų orkestras, vadovaujamas mokytojų ekspertų Virginijos Alenskienės ir Eugenijaus Čiplio, per 25 gyvavimo metus yra pasiekęs puikių rezultatų, koncertavęs ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tai nuolatinis įvairių festivalių, konkursų, meno švenčių, dainų švenčių dalyvis, savo pasirodymais džiuginęs Bulgarijos, Rumunijos, Italijos, Graikijos, Prancūzijos klausytojus. Prieš tris metus įkurtas dar vienas kolektyvas  skudučių ansamblis, kuriame vaikus skudučiuoti moko Agnius Daubaris ir Viktoras Rimša. Grupės kolektyvai nuolat pasirodo tęstiniuose mokyklos didžiuosiuose koncertuose Vilniaus kongresų rūmuose bei Nacionalinės filharmonijos salėje.

 

Liaudies instrumentų dalykų metodinės grupės pedagogai:

  • Audronė Griškevičienė, kanklių mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
  • Eugenijus Čiplys, birbynės, lamzdelio mokytojas ekspertas
  • Rūta Budrytė, kanklių mokytoja
  • Viktoras Rimša, birbynės mokytojas
  • Jolanta Babaliauskienė, kanklių mokytoja ekspertė 
  • Virginija Alenskienė, kanklių mokytoja ekspertė 
  • Kęstutis Lipeika, birbynės, lamzdelio mokytojas ekspertas 
  • Agnius Daubaris, birbynės, lamzdelio vyr. mokytojas
  • Aušrinė Ulinskaitė, kanklių mokytoja
  • Saulė Zadesenec, kanklių mokytoja

Liaudies instrumentų metodinės grupės moksleiviai dega noru muzikuoti, kurti ir bendrauti kartu, semdami neišsenkantį liaudies muzikos lobyną.....

Atnaujinta: 2023-09-13