Fortepijono dalykas

Fortepijono dalyko mokytojai su dideliu džiaugsmu ir meile perduoda žinias ir koncertinę patirtį savo auklėtiniams.

Koncertinė veikla spalvinga ir įvairi. Moksleiviai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, kurių geografinė apimtis labai plati – nuo Vilniaus iki Stambulo ir Skandinavijos. Su pedagogų pagalba laimi laureatų vardus ir prizines vietas, aktyviai dalyvauja ir kitų mokyklos metodinių grupių muzikinėje veikloje, kameriniuose ansambliuose. Šioje srityje taip pat pasiekti gražūs laimėjimai.

Pagrindinė fortepijono dalyko pedagogų darbo kryptis – ugdyti mokinių muzikinę saviraišką, meninį skonį, gebėjimą atlikti įvairių stilių ir žanrų kūrinius. Gabiausieji mokiniai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei kituose meniniuose projektuose. Džiugina talentingiausių mūsų mokinių laimėjimai tarptautiniuose konkursuose: VI tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos konkurse, skirtame F.Chopin'ui, VIII tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse „Sąskambiai“, tarptautiniame jaunųjų talentų konkurse Stambule (Turkija).

Metodinės grupės pedagogai organizuoja ir vykdo konkursus: „Jaunieji virtuozai'', „Judančio pasaulio ritmais'', festivalį „Skambanti svajonė'', šeimyninių ansamblių festivalį-koncertą ,,Muzikuojanti šeima“, skirtą muzikavimo šeimoje tradicijoms atgaivinti. Miesto koncertų salėse vyksta teminiai koncertai. V. Kasiulio dailės muziejaus salėje rengiamame koncerte „Skambėk,  klasika'' kasmet pasirodo profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio grupės mokiniai. Fortepijono metodinėje grupėje darbas grindžiamas visų mokytojų pedagogine patirtimi, o ji siejama su tolerancija, kompetencija ir pasitikėjimu.

 

Fortepijono metodinės grupės pirmininkė Jurgita Reneckytė-Žemaitienė, mokytoja metodininkė

Kiti mokytojai: 

 • Aušra Kanišauskaitė, mokytoja metodininkė  
 • Karolina Tabero, mokytoja   
 • Natalia Ogay, vyr. mokytoja  
 • Jelena Petkevičienė, vyr. mokytoja   
 • Aleksėjus Ponagaibo, vyr. mokytojas 
 • Rūta Sližytė,  mokytoja metodininkė 
 • Violeta Aikevičiūtė, vyr. mokytoja  
 • Alina Valčeckienė,  mokytoja metodininkė
 • Daiva Lukošienė, vyr. mokytoja
 • Indrė Medelinskienė, vyr. mokytoja 
 • Jurga Silickienė, mokytoja ekspertė
Atnaujinta: 2023-09-13