Mokytojai

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS  2020–2021 m. m.

 

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Mokomieji dalykai

Telefonas

Elektroninis adresas

1. 

Abramauskienė Jolanta

solfedžio, muzikos istorija

(85) 244 0545

solfedziojolanta@gmail.com

2.  Adomaitytė Austėja akordeonas (85) 244 0545 adomaityte.austeja@gmail.com

3. 

Alenskienė Virginija

kanklės

(85) 244 0545

vijamusik@gmail.com

4. 

Alymova Tatjana

papildomas fortepijonas,
koncertmeisterė

(85) 244 0545

tatjana.alymova@gmail.com

    5.

Babaliauskienė Jolanta

kanklės

(85) 244 0545

jolanta.babaliauskiene@gmail.com

6.

Balachovičienė Eva

akordeonas

(85) 244 0545

eva.modus@gmail.com

7.

Balčiūnienė Danutė

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

d8balciuniene@gmail.com

8.

Baranauskas Marius

papildomas fortepijonas,
kompozicija

(85) 244 0545

mbaranaus@yahoo.com

9.

Barkauskas Vytautas

Solfedžio, muzikos kalba, muzikos istorija

(85) 244 0545

vytautasbarkauskas2@yahoo.com

10. 

Belazaraitė Danguolė

violončelė,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

cellodb28@gmail.com

11.

Blažienė Vaiva

koncertmeisterė

(85) 244 0545

vaiva.blazys@gmail.com

12.

Brūzgienė Valerija

papildomas chorinis dainavimas,

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

bruzgai@yahoo.com

13.

Budrytė Rūta

kanklės, ankstyvasis muzikinis ugdymas

(85) 244 0545

ruta1125@gmail.com

14.

Budvitytė-Palej Kristina

obojus

(85) 244 0545

kbudvityte@gmail.com

15.

Chmieliauskienė Regina

fortepijonas

(85) 244 0545

reginamuzik@gmail.com

16.

Čiplys Eugenijus

birbynė

(85) 244 0545

eugenijus.ciplys@gmail.com

17

Dainovskaja Helena

akordeonas

(85) 244 0545

hdainovskaja@gmail.com

18.

Dapšauskas Vytautas Jurgis

eufoniumas, baritonas, tūba

(85) 244 0545

jurgisdapsauskas@gmail.com

19.

Daubaris Agnius

birbynė

(85) 244 0545

agnius.agnius@yahoo.com

20.

Dervinytė Židrūna

chorinis dainavimas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

zidrunadervinyte@gmail.com
21. Fjodorova Anželika  akordeonas  (85) 244 0545 fjodorovaanzelika@inbox.lv

22.

Garsonaitė Aušrinė

koncertmeisterė

(85) 244 0545

garsonau@yahoo.com

23.

Geichmanas Borisas

klarnetas

(85) 244 0545

mr.borisas@mail.ru

24.

Giedraitytė Ugnė

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

ugne.giedraityte@gmail.com

25.

Grakauskaitė Ramunė

smuikas

(85) 244 0545

ramune.grakauskaite@gmail.com

26.

Grigas Tomas

klarnetas

(85) 244 0545

grigutis.tomas@gmail.com

27.

Griškevičienė Audronė

kanklės

(85) 244 0545

gaudra9@yahoo.com

28.

Gumėnienė Elena

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

gumeniene@gmail.com

29.

Gumuliauskienė Gražina

chorinis dainavimas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

ggrazinag@gmail.com

30.

Guobienė Aušra

fortepijonas,
koncertmeisterė

(85) 244 0545

g.ausrine@gmail.com

31.

Janutėnaitė Raimonda

solinis dainavimas

(85) 244 0545

raimondajan@gmail.com

32.

Juciūtė Milda

koncertmeisterė

(85) 244 0545

mildajuciute@gmail.com

33.

Jurkonytė Brigita

muzikos teorija

(85) 244 0545

jurkonyte@gmail.com

34.

Karnaševičienė Klara

solfedžio, muzikos kalba

(85) 244 0545

klarakarnaseviciene@gmail.com

35.

Karnaševičius Kornelijus

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

kornelijus.karnasevicius@gmail.com

36.

Kavaliauskas Marius

klarnetas

(85) 244 0545

marius.kavka@gmail.com

37.

Kavaliauskienė Milda

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

milda.umbruseviciute@gmail.com

38.

Kašėtaitė-Meižikienė Skaistė

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

skaistekasetaite@gmail.com

39.

Kazlauskaitė Ramunė

solfedžio

(85) 244 0545

daugnatu@gmail.com

40. 

Kazlauskas Zigmas

trimitas

(85) 244 0545

zigmaszk@gmail.com

41. Kirkliauskaitė Skirmantė papildomas fortepijonas (85) 244 0545 skirmante.kirkliauskaite@gmail.com

42.

Korablikovas Eugenijus

trimitas

(85) 244 0545

eugis555@gmail.com

43.

Kostina Jekaterina

muzikos istorija

(85) 244 0545

jekaterinakost@gmail.com

44.

Krasauskienė Virginija

solfedžio

(85) 244 0545

virginija.krasauskiene.muzika@gmail.com

45.

Krukonis Darius

saksofonas

(85) 244 0545

darius.krukonis@gmail.com

46.

Kvedaravičius Arvydas

akordeonas

(85) 244 0545

 

47.

Laurinavičius Artūras

trombonas

(85) 244 0545

arturaslau@gmail.com

48.

Lavuta Svetlana

akordeonas

(85) 244 0545

lavutasvetlana70@gmail.com

49.

Liachnovič Sergej

koncertmeisteris

(85) 244 0545

 sergejliachnovic@hotmail.com

50.

Lingytė Danguolė

gitara

(85) 244 0545

danguole.lingyte@gmail.com

51.

Linkevičius Aivaras

saksofonas

(85) 244 0545

linkaivas@gmail.com

52.

Lipeika Kęstutis

birbynė

(85) 244 0545

kestaslipeika@gmail.com

53.

Lokucijevska Janina

akordeonas

(85) 244 0545

janinalokucijevska@gmail.com

54.

Lukauskas Paulius

valtorna

(85) 244 0545

pauliuslukausks@gmail.com

55.

Lukošienė Daiva

fortepijonas,

koncertmeisterė

(85) 244 0545

ludaiva@gmail.com

56.

Magylienė Dalia

folkloras

(85) 244 0545

dalia.magyliene@gmail.com

57.

Majorov Martin

gitara

(85) 244 0545

martin.majorov@gmail.com

58.

Makrickas Mantas

altas

(85) 244 0545

makrickas.mantas@gmail.com

59.

Matulevičienė Marina

smuikas

(85) 244 0545

m.matuleviciene@gmail.com

60.

Medelinskienė Indrė

fortepijonas

(85) 244 0545

indre.c@gmail.com

61.

Mikalauskienė Lina

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

limidomus@gmail.com

62.

Mikienė Diana

chorinis dainavimas

(85) 244 0545

diana.mikiene@gmail.com

63.

Miknevičienė Nijolė

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

mikn.nijole@gmail.com

64.

Minkevičius Simas

koncertmeisteris

(85) 244 0545

simasmin@gmail.com

65.

Mockūnas Vytautas Antanas

saksofonas

(85) 244 0545

mockunas.vytautas@gmail.com

66.

Muckienė Rasa

solinis dainavimas

(85) 244 0545

rasamuckiene@gmail.com

67.

Narmontienė Edita

smuikas

(85) 244 0545

edita.smuikas@gmail.com

68.

Neverovas Raimundas

smuikas

(85) 244 0545

neverovas.violin@gmail.com

69.

Ogay Natalia

fortepijonas,
koncertmeisterė

(85) 244 0545

ogay.natalia@mail.ru

70.

Paigozina Alina

fortepijonas

(85) 244 0545

alina.paigozina@gmail.com

71.

Pakalkienė Laimutė

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

laimutevaitkunait@gmail.com

72.

Palej Viktor

obojus

(85) 244 0545

palejv@gmail.com

73.

Pamakštytė Deimantė

koncertmeisterė

(85) 244 0545

deimante.pamakstyte@gmail.com

74.

Paulikas Mindaugas

gitara

(85) 244 0545

mindasso@gmail.com

75.

Petkevičienė Jelena

fortepijonas

(85) 244 0545

jelena.petkeviciene@gmail.com

76.

Petrakovė Viorika

smuikas

(85) 244 0545

viorikute@gmail.com

77.

Petrina Nina

fleita

(85) 244 0545

nina.petrina@gmail.com

78.

Pikalavičiūtė Ignė

violončelė

(85) 244 0545

ignepikala@gmail.com

79.

Ponagaibo Aleksėjus

fortepijonas, papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

ponagaiboaleksejus@gmail.com

80.

Prusevičienė Jūratė

akordeonas

(85) 244 0545

jupruseviciene@gmail.com

81.

Puidokas Almantas

mušamieji instrumentai

(85) 244 0545

almisss87@gmail.com

82.

Puidokė Julita

fleita

(85) 244 0545

flauto.solo@gmail.com

83.

Ragucka Genrika

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

ivonajankauskiene@gmail.com

84.

Ramančiūnienė Domantė

violončelė

(85) 244 0545

domantepaulaa@gmail.com

85.

Reneckytė-Žemaitienė Jurgita

fortepijonas

(85) 244 0545

jurgare@yahoo.com

86.

Rimgailaitė Agnė

akordeonas

(85) 244 0545

rimgailaiteagne@gmail.com

87.

Rimša Viktoras

birbynė

(85) 244 0545

rimsa.viktoras@gmail.com

88.

Roginska Roma

akordeonas

(85) 244 0545

romaroginska@gmail.com

89.

Rudvalis Dainius

kontrabosas

(85) 244 0545

dainius.rudvalis@gmail.com

90.

Seliavienė Aurelija

fortepijonas

(85) 244 0545

aseliaviene@gmail.com

91.

Semcov Viktor

mušamieji instrumentai

(85) 244 0545

viktor.semcov@gmail.com

92.

Syčeva Olga

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

olgasyceva156@gmail.com

93.

Stonys Simonas

trombonas

(85) 244 0545

stonys.simonas.bass@gmail.com

94.

Skruibytė Aldona

kanklės

(85) 244 0545

karoliniskiudirektore@gmail.com

95.

Sližytė Rūta

fortepijonas

(85) 244 0545

rutapiano@gmail.com

96.

Smolinskytė Rasa

smuikas

(85) 244 0545

rasasmol@gmail.com

97.

Stasėnienė Loreta

fortepijonas, papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

fiordine@gmail.com

98.

Staškienė Loreta

solfedžio

(85) 244 0545

lstaskiene@gmail.com

99.

Statinis Gerimantas

baritonas

(85) 244 0545

statinis@yahoo.com

100.

Suchaja Olga

muzikos istorija,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

olgasuchaja@gmail.com

101.

Sutkevičienė Alina

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

alina.sutkeviciene@gmail.com

102.

Ščiglinskienė Laura

muzikos istorija, solfedžio

(85) 244 0545

l.svirskaite@gmail.com

103.

Šlimaitė Eglė

solinis dainavimas

(85) 244 0545

 

slimaite.egle@gmail.com

 

104.

Švėgždaitė Rima

smuikas

(85) 244 0545

vkmm.rima@gmail.com

105.

Tabero Karolina

fortepijonas

(85) 244 0545

karatpiano@gmail.com

106.

Taločkienė Jolanta

violončelė

(85) 244 0545

jolantatalockiene@yahoo.com

107.

Tratienė Vita

fleita

(85) 244 0545

witav@yahoo.com

108. 

Ulinskaitė Aušrinė

kanklės

(85) 244 0545

ulinaus@gmail.com

109. 

Ungurs Raimonds

akordeonas

(85) 244 0545

ungurs.raimonds@gmail.com

110. 

Vaičiulienė Violeta

fortepijonas,
koncertmeisterė

(85) 244 0545

vvvija@gmail.com

111. 

Vaičiulis Tomas

trimitas

(85) 244 0545

tomaitisv@gmail.com

112. 

Vakarinaitė-Zilnienė Eglė

solinis dainavimas

(85) 244 0545

evakarinaite@gmail.com

113.

Vanagaitė-Sriubienė Ernesta

smuikas

(85) 244 0545

ernestavng@gmail.com

114. 

Vasilionkaitienė Ala

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

ala.vasilionkaitiene@yahoo.com

115. 

Vedeckienė Giedrė

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

gvedeckiene@gmail.com

116. 

Voskan Vladimir

akordeonas

(85) 244 0545

vladimiras99@gmail.com

117. 

Zabrodaitė Viktorija

fleita

(85) 244 0545

viktorijazabrodaite@gmail.com

118. 

Zarankienė Lilijana

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

lilibra.vilnius@gmail.com

119.

Zmailaitė Kristina

solinis dainavimas

(85) 244 0545

kristinazmailaite@yahoo.com

120. 

Žeimys Salvijus

mušamieji instrumentai

(85) 244 0545

salvisdrums@gmail.com

121. 

Žitkauskas Antanas

gitara

(85) 244 0545

karoliniskiumm@gmail.com

122.

Žaliumaitė Laura

chorinis dainavimas

(85) 244 0545

laura.zaliumaite@gmail.com

Atnaujinta: 2021-04-13
 • Kvietimai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki vasaros atostogų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.