Mokytojai

Pedagogų sąrašas:  2018 – 2019 m. m.


Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Mokomieji dalykai

Telefonas

Elektroninis adresas

1.

Abromaitis Lukas violončelė

(85) 244 0545

lukasabromaitis@gmail.com

2.

Alenskienė Virginija

kanklės

(85) 244 0545

vijamusik@gmail.com

3.

Alymova Tatjana

papildomas fortepijonas,
koncertmeisterė

(85) 244 0545

tatjana.alymova@gmail.com

4.

Babaliauskienė Jolanta

kanklės

(85) 244 0545

jolanta.babaliauskiene@gmail.com

5.

Bakūnaitė Ieva papildomas fortepijonas (85) 244 0545 i.bakunaite@gmail.com

6. 

Balachovičienė Eva

akordeonas

(85) 244 0545

eva.modus@gmail.com

7. 

Balčiūnienė Danutė

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

d8balciuniene@gmail.com

8. 

Baranauskas Marius

papildomas fortepijonas,
kompozicija

(85) 244 0545

mbaranaus@yahoo.com

9. 

Barkauskas Vytautas

solfedžio

(85) 244 0545

vytautasbarkauskas2@yahoo.com

10. 

Belazaraitė Danguolė

violončelė,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

cellodb286@gmail.com

11. 

Blažienė Vaiva

koncertmeisterė

(85) 244 0545

vaiva.blazys@gmail.com

12. 

Brūzgienė Valerija

chorinis dainavimas

(85) 244 0545

bruzgai@yahoo.com

13. 

Budrytė Rūta

kanklės, NU muzikinis ankstyvasis ugdymas

(85) 244 0545

ruta1125@gmail.com

14. 

Budvitytė Kristina obojus (85) 244 0545 kbudvityte@gmail.com

15.

Butkevičiūtė Vaiva papildomas fortepijonas (85) 244 0545 vaivapiano@gmail.com

16.

Chmieliauskienė Regina

fortepijonas

(85) 244 0545

reginamuzik@gmail.com

17. 

Čiplys Eugenijus

birbynė

(85) 244 0545

eugenijus.ciplys@gmail.com

18. 

Dainovskaja Helena

akordeonas

(85) 244 0545

hdainovskaja@gmail.com 

19. 

Dapšauskas Vytautas Jurgis

Eufonija, tūba, baritonas

(85) 244 0545

jurgisdapsauskas@gmail.com

20. 

Daubaris Agnius

birbynė

(85) 244 0545

agnius.agnius@yahoo.com

21. 

Deltuvienė-Bakutė Renata

solfedžio

(85) 244 0545

renata.bakutis@gmail.com

22. 

Dervinytė Židrūna

chorinis dainavimas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

zidrunadervinyte@gmail.com

23. 

Dūkštaitė Agnė

akordeonas

(85) 244 0545

a.dukstaite@gmail.com

24. 

Garsonaitė Aušrinė

koncertmeisterė

(85) 244 0545

garsonau@yahoo.com

25. 

Geichmanas Borisas

klarnetas

(85) 244 0545

mr.borisas@mail.ru

26. 

Gelgotaitė Justina

obojus

(85) 244 0545

juste.gelgotaite@gmail.com

27. 

Giedraitytė Ugnė

papildomas fortepijonas,
kompozicija

(85) 244 0545

ugne.giedraityte@gmail.com

28.

Grakauskaitė Ramunė smuikas (85) 244 0545 ramune.grakauskaite@gmail.com

29.

Grigas Tomas

klarnetas

(85) 244 0545

grigutis.tomas@gmail.com

30. 

Griškevičienė Audronė

kanklės

(85) 244 0545

gaudra9@yahoo.com

31. 

Gumėnienė Elena

solfedžio, 
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

gumeniene@gmail.com

32. 

Gumuliauskienė Gražina

chorinis dainavimas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

ggrazinag@gmail.com

33. 

Guobienė Aušra

fortepijonas, 
koncertmeisterė

(85) 244 0545

g.ausrine@gmail.com

34. 

Janutėnaitė Raimonda

solinis dainavimas

(85) 244 0545

raimondajan@gmail.com

35. 

Jaskytė-Šliapikienė Kristina

koncertmeisterė

(85) 244 0545

jaskytekristina@gmail.com

36. 

Jurkonytė Brigita

muzikos teorija, istorija, harmonija

(85) 244 0545

jurkonyte@gmail.com

37. 

Karnaševičienė Klara

solfedžio

(85) 244 0545

klarakarnaseviciene@gmail.com

38. 

Karnaševičius Kornelijus

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

kornelijus.karnasevicius@gmail.com

39. 

Kazlauskaitė Ramunė

solfedžio

(85) 244 0545

rkazlauskaite@gmx.net

40. 

Kazlauskas Zigmas

trimitas

(85) 244 0545

zigmaszk@gmail.com

41. 

Korablikovas Eugenijus

trimitas

(85) 244 0545

eugis555@gmail.com

42. 

Krasauskienė Virginija

solfedžio

(85) 244 0545

virginijakras@gmail.com

43. 

Krukonis Darius

saksofonas

(85) 244 0545

darius.krukonis@gmail.com

44 

Kvedaravičius Arvydas

akordeonas

(85) 244 0545

 

45. 

Laurinavičius Artūras

trombonas

(85) 244 0545

arturaslau@gmail.com

46. 

Lavuta Svetlana

akordeonas

(85) 244 0545

 

47. 

Leinartaitė Justina papildomas chorinis dainavimas (85) 244 0545 justina.leinartaite@gmail.com

48.

Liachnovič Sergej

koncertmeisteris

(85) 244 0545

sergejliachnovic@hotmail.com

49. 

Lipeika Kęstutis

birbynė

(85) 244 0545

kestaslipeika@gmail.com

50. 

Lokucijevska Janina

akordeonas

(85) 244 0545

 

51. 

Lukauskas Paulius valtorna (85) 244 0545 pauliuslukausks@gmail.com

52. 

Lukošienė Daiva

fortepijonas, koncertmeisterė

  ludaiva@gmail.com

53. 

Majorov Martin

gitara

(85) 244 0545

martin.majorov@gmail.com

54.

Makrickas Mantas

altas

(85) 244 0545

makrickas.mantas@gmail.com

55.

Matulevičienė Marina

smuikas

(85) 244 0545

m.matuleviciene@gmail.com

56.

Medelinskienė Indrė fortepijonas   indre.c@gmail.com

57. 

Mikienė Diana

chorinis dainavimas

(85) 244 0545

diana.mikiene@gmail.com

58. 

Miknevičienė Nijolė

chorinis dainavimas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

mikn.nijole@gmail.com

59. 

Milčiuvienė Lidija

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

lidijamilciuviene811@gmail.com

60. 

Minkevičius Simas

koncertmeisteris

(85) 244 0545

simasmin@gmail.com

61. 

Mockūnas Vytautas Antanas

saksofonas

(85) 244 0545

mockunas.vytautas@gmail.com

62.

Morkūnaitė Milda folklorinis ansamblis   morkunaitemilda@gmail.com

63. 

Muckienė Rasa

solinis dainavimas

(85) 244 0545

rasamuckiene@gmail.com

64. 

Narmontienė Edita

smuikas

(85) 244 0545

edita.smuikas@gmail.com

65. 

Neverovas Raimundas

smuikas

(85) 244 0545

neverovas.violin@gmail.com

66. 

Ogay Natalia

fortepijonas, 
koncertmeisterė

(85) 244 0545

ogay.natalia@mail.ru

67. 

Paigozina Alina

fortepijonas

(85) 244 0545

alina.paigozina@gmail.com

68. 

Pakalkienė Laimutė

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

laimutevaitkunait@gmail.com

69.

Palej Viktor obojus (85) 244 0545 oboevp@gmail.com

70. 

Pamakštytė Deimantė

koncertmeisterė

(85) 244 0545

deimante.pamakstyte@gmail.com

71 

Paulikas Mindaugas

gitara

(85) 244 0545

mindasso@gmail.com

72 

Petkevičienė Jelena

fortepijonas

(85) 244 0545

jelena.petkeviciene@gmail.com

73. 

Petrakovė Viorika

smuikas

(85) 244 0545

viorikute@gmail.com

74. 

Petrina Nina

fleita

(85) 244 0545

nina.petrina@gmail.com

75. 

Pintukaitė - Pocienė Gabrielė

solinis dainavimas

(85) 244 0545

gabrielepintukaite@gmail.com

76. 

Ponagaibo Aleksėjus

fortepijonas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

syceva28@mail.ru

77. 

Prusevičienė Jūratė

akordeonas

(85) 244 0545

jupruseviciene@gmail.com

78. 

Puidokas Almantas

mušamieji instrumentai

(85) 244 0545

Puidokas-almiss87@gmail.com

79. 

Puidokė Julita fleita (85) 244 0545 flauto.solo@gmail.com

80.

Ragucka Genrika

solfedžio,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

ivonajankauskiene@gmail.com

81. 

Ramančiūnienė Domantė

violončelė

(85) 244 0545

domantepaulaa@gmail.com

82. 

Reneckytė-Žemaitienė Jurgita

fortepijonas

(85) 244 0545

jurgare@yahoo.com

83. 

Roginska Roma

akordeonas

(85) 244 0545

romaroginska@gmail.com

84.

Rudvalis Dainius kontrabosas (85) 244 0545 dainius.rudvalis@gmail.com

85. 

Seliavienė Aurelija

fortepijonas

(85) 244 0545

aurucio0@gmail.com

86. 

Semcov Viktor

mušamieji instrumentai

(85) 244 0545

viktor.semcov@gmail.com

87. 

Syčeva Olga

fortepijonas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

syceva28@mail.ru

88. 

Skruibytė Aldona

kanklės

(85) 244 0545

karoliniskiudirektore@gmail.com

89. 

Sližytė Rūta

fortepijonas

(85) 244 0545

rutapiano@gmail.com

90. 

Smolinskytė Rasa

smuikas

(85) 244 0545

rasasmol@gmail.com

91. 

Stasėnienė Loreta

fortepijonas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

fiordine@gmail.com

92. 

Staškienė Loreta

solfedžio

(85) 244 0545

lstaskiene@gmail.com

93. 

Statinis Gerimantas

Baritonas, tūba, eufonija

(85) 244 0545

statinis@yahoo.com

94. 

Suchaja Olga

muzikos istorija,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

olgasuchaja@gmail.com

95. 

Sutkevičienė Alina

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

alina.sutkeviciene@gmail.com

96.

Svirskaitė Laura muzikos istorija (85) 244 0545 l.svirskaite@gmail.com

97. 

Šaučiūnienė Liudmila

koncertmeisterė

(85) 244 0545

 

98. 

Švėgždaitė Rima

smuikas

(85) 244 0545

vkmm.rima@gmail.com

99. 

Taločkienė Jolanta

violončelė

(85) 244 0545

jolantatalockiene@yahoo.com

100. 

Tratienė Vita

fleita

(85) 244 0545

witav@yahoo.com

101. 

Ulevičienė Irena

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

leonartuba@gmail.com

102. 

Umbrusevičiūtė Milda

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

umbrumilda@yahoo.com

103. 

Ungurs Raimonds

akordeonas

(85) 244 0545

ungurs.raimonds@gmail.com

104. 

Vaičiulienė Violeta

fortepijonas, 
koncertmeisterė

(85) 244 0545

vvvija@gmail.com

105. 

Vaičiulis Tomas

trimitas

(85) 244 0545

tomaitisv@gmail.com

106. 

Vakarinaitė-Zilnienė Eglė

solinis dainavimas

(85) 244 0545

evakarinaite@gmail.com

107.

Vanagaitė-Sriubienė Ernesta smuikas (85) 244 0545

ernestavng@yahoo.com,

ernestavng@gmail.com

108.

Vasiliauskienė Nerija fortepijonas (85) 244 0545 nerija@zaismas.lt

109. 

Vasilionkaitienė Ala

fortepijonas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

ala.vasilionkaitiene@yahoo.com

110. 

Vedeckienė Giedrė

papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

gvedeckiene@gmail.com

111. 

Voskan Vladimir

akordeonas

(85) 244 0545

vladimiras99@gmail.com

112. 

Zabrodaitė Viktorija

fleita

(85) 244 0545

viktorijazabrodaite@gmail.com

113. 

Zarankienė Lilijana

chorinis dainavimas,
papildomas fortepijonas

(85) 244 0545

lilibra.vilnius@gmail.com

114.

Zviozdkina Aleksandra solfedžio (85) 244 0545 a.zviozdkina@gmail.com

115. 

Žeimys Salvijus

mušamieji instrumentai

(85) 244 0545

salvisdrums@gmail.com

116. 

Žitkauskas Antanas

gitara

(85) 244 0545

karoliniskiumm@gmail.com

 

Pareigybiniai Atnaujinta Dydis
Vyr. mokytojo pareigybes aprašymas 2019-08-25 14:34:42 21.07 KB
Pradedanciojo mokytojo pareigybes aprašymas 2019-08-20 13:13:35 20.78 KB
Mokytojo pareigybes aprašymas 2019-08-22 12:27:57 20.17 KB
Mokytojo metodininko pareigybes aprašymas 2019-08-22 13:48:27 21.51 KB
Mokytojo eksperto pareigybes aprašymas 2019-08-24 08:26:39 20.73 KB
Koncertmeisterio pareigybes aprasymas 2019-08-25 02:14:57 58 KB

Atnaujinta: 2019-05-27
 • Kvietimai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35