Chorinio dainavimo dalyko jaunių choras ,,Cantica"

 

Jaunių choras „Cantica“ (vadovė  D. Mikienė, chormeisterė G. Gumuliauskienė, koncertmeisterė A. Kanišauskaitė) ruošia įvairias, turiningas koncertines programas bei projektus. Kolektyvas sėkmingai dalyvauja festivaliuose, dainų šventėse, konkursuose. Bendradarbiaujant su mokyklos kameriniu ir  liaudies instrumentų orkestrais rengiami projektai Nacionalinėje filharmonijoje, Kongresų rūmuose. Ypatingo klausytojų dėmesio visuomet sulaukia jau tradiciniai tapę choro „Cantica“  koncertai Šv. Ignoto bažnyčioje.

Kiekvienais metais „Cantica“ iškeliauja į koncertinę-pažintinę kelionę užsienyje. Nepakartojami įspūdžiai ir šilti prisiminimai liko po kelionių Vengrijoje, Olandijoje, Suomijoje, Slovakijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Sakartvele, Italijoje. 
Jaunučių chorai, kuriems vadovauja mokytojos E. Ignatavičienė, Ž. Dervinytė, G. Gumuliauskienė, rengia koncertus tėveliams, sėkmingai dalyvauja festivaliuose, dainų šventėse, konkursuose.

Chorai dalyvauja muzikos  mokyklos koncertuose  Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje bei Kongresų rūmuose.

Atnaujinta: 2024-03-14