Solfedžio dalyko pamokų tvarkaraštis

SOLFEDŽIO DALYKO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

2022–2023 M.M.

1 klasė

Pamokų laikas

PIRMADIENIS-

KETVIRTADIENIS

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

TREČIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

 

8.50-9.35

 

 

 

 

Vytautas  Barkauskas

Ch A gr.  55 kl.

 

 

9.40-10.25

 

 

 

 

 

Vytautas  Barkauskas

Ch B gr.  55 kl.

 

 

 

 

 

Virginija Krasauskienė

59 kl.

 

10.30-11.15

 

 

 

 

Vytautas  Barkauskas

Ch C gr. 55 kl.

 

11.20-12.05

 

 

 

Vytautas  Barkauskas

Ch D gr. 55 kl.

 

13.00-13.45

 

 

 

Vytautas  Barkauskas

Ch A gr.  55 kl.

 

 

13.50-14.35

Aistė Pranciulytė

I gr. 55 kl.

Loreta Staškienė

56 kl.

Vytautas  Barkauskas

Ch B gr. 55 kl.

 

 

 

Lukrecija Stonkutė

 I gr. 59 kl.

 

Virginija Krasauskienė

59 kl.

 

 

14.40-15.25

 

Aistė Pranciulytė

II gr. 55 kl.

Lukrecija Stonkutė

III gr. 61 kl.

Vytautas  Barkauskas

Ch C gr. 55 kl.

 

 

15.30-16.15

 

 

Vytautas  Barkauskas

Ch D gr. 55 kl.

 

 

16.30-17.15

 

Lukrecija Stonkutė

II gr. 59 kl.

 

 

 

 

17.20-18.05

 

 

Lukrecija Stonkutė

IV gr. 61 kl.

 

 

 

18.10-18.55

Klara Karnaševičienė

45 kl.

Lukrecija Stonkutė

V gr. 61 kl

 

 

 

2 klasė

Pamokų laikas

PIRMADIENIS-

KETVIRTADIENIS

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

TREČIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

 

8.50-9.35

 

 

 

 

Virginija Krasauskienė

II gr. 59 kl.

 

9.40-10.25

 

 

 

 

Aistė Pranciulytė

45 kl.

 

11.20-12.05

 

 

 

 

 

 

12.10-12.55

 

 

 

Vytautas Barkauskas

55 kl.

 

13.50-14.35

 

Loreta Staškienė

I gr. 56 kl.

Virginija Krasauskienė

I gr. 59 kl.

 

 

 

 

Ramunė Kazlauskaitė

61 kl.

 

 

 

 

14.40-15.25

 

 

 

Loreta Staškienė

II gr. 56 kl.

Virginija Krasauskienė

II gr. 59 kl.

 

 

 

 

Klara Karnaševičienė

Ch gr. A 45 kl.

 

 

 

15.30-16.15

 

Lukrecija Stonkutė

 I gr. 59 kl.

Lukrecija Stonkutė II gr.

61 kl.

 

 

 

 

 

 

Klara Karnaševičienė

Chr gr. B 45 kl.

 

 

 

16.30-17.15

 

 

 

Klara Karnaševičienė

Ch gr. C 45 kl.

Vytautas Barkauskas

55 kl.

 

 

 

 

Lukrecija Stonkutė

 III gr. 61 kl.

 

 

 

17.20-18.05

 

 

 

 

Aistė Pranciulytė

45 kl.

 

 

3 klasė

Pamokų laikas

PIRMADIENIS-

KETVIRTADIENIS

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

TREČIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

 

8.50-9.35

 

 

 

 

Aistė Pranciulytė

45 kl.

 

10.30-11.15

 

 

 

 

Virginija Krasauskienė

II gr. 59 kl.

 

13.50-14.35

 

Klara Karnaševičienė

I gr. 45 kl.

Klara Karnaševičienė

II gr. 45 kl.

.

 

 

 

14.40-15.25

 

Lukrecija Stonkutė

59 kl.

Virginija Krasauskienė

I gr. 59 kl.

 

 

 

 

Loreta Staškienė

I gr. 56 kl.

 

 

 

 

15.30-16.15

Aistė Pranciulytė

Ch gr. A  55 kl.

 

Virginija Krasauskienė

II gr. 59 kl.

 

 

16.30-17.15

Aistė Pranciulytė

Ch gr. B 55 kl.

Loreta Staškienė

II gr. 56 kl.

 

 

 

17.20-18.05

 

Aistė Pranciulytė

 Ch gr. C 55 kl.

 

 

 

 

18.10-18.55

 

 

 

 

Aistė Pranciulytė

45 kl.

 

 

4 klasė

Pamokų laikas

PIRMADIENIS-

KETVIRTADIENIS

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

TREČIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

 

9.40-10.25

 

 

 

 

Jolanta Abramauskienė

56 kl.

 

13.00-13.45

 

 

 

 

Vytautas Barkauskas

55 kl.

 

14.40-15.25

 

Klara Karnaševičienė

I gr.  45 kl.

 

Jolanta Abramauskienė

56 kl.

 

 

 

Ramunė Kazlauskaitė

Ch gr A  61 kl.

 

 

 

 

15.30-16.15

 

Loreta Staškienė

I gr.  56 kl.

Virginija Krasauskienė

59 kl.

 

 

 

 

Ramunė Kazlauskaitė

Ch gr. B  61 kl.

 

 

 

 

16.30-17.15

 

Ramunė Kazlauskaitė

Ch gr. C  61 kl.

 

 

 

 

17.20-18.05

 

 

 

Vytautas Barkauskas

55 kl.

 

 

18.10-18.55

 

Ramunė Kazlauskaitė

Ch gr. D 61 kl.

Klara Karnaševičienė

II gr. 45 kl.

 

 

 

 

Lukrecija Stonkutė

59 kl.

Loreta Staškienė

II gr. 56 kl.

 

 

 

5 klasė

Pamokų laikas

PIRMADIENIS-

KETVIRTADIENIS

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

TREČIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

 

11.20-12.05

 

 

 

 

 

Jolanta Abramauskienė

I gr. 56 kl.

 

 

 

 

 

 

 

Aistė Pranciulytė

45 kl.

 

12.10-12.55

 

 

 

 

 

Jolanta Abramauskienė

II gr. 56 kl.

 

15.30-16.15

 

Klara Karnaševičienė

I gr. 45 kl.

Loreta Staškienė

56 kl.

 

 

 

16.30-17.15

 

Loreta Staškienė

Ch  gr. A 56 kl.

Virginija Krasauskienė

59 kl.

Jolanta Abramauskienė

I gr. 56 kl.

 

 

17.20-18.05

 

Loreta Staškienė

Ch gr. B 56 kl.

Klara Karnaševičienė

II gr. 45 kl.

Jolanta Abramauskienė

II gr. 56 kl.

 

 

19.00-19.45

 

Ramunė Kazlauskaitė

61 kl.

 

 

Aistė Pranciulytė

45 kl.

 

 

 

6 klasė

Pamokų laikas

PIRMADIENIS-

KETVIRTADIENIS

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

TREČIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

 

10.30-11.15

 

 

 

 

Jolanta Abramauskienė

Ch gr. A 56 kl.

 

11.20-12.05

 

 

 

 

 

Virginija Krasauskienė

II gr. 59 kl.

 

13.00-13.45

 

 

 

Jolanta Abramauskienė

Ch gr. B 56 kl.

 

13.50-14.35

 

 

 

 

Jolanta Abramauskienė

56 kl. 

 

15.30-16.15

 

 

 

Jolanta Abramauskienė

Ch gr. A 56 kl.

 

 

16.30-17.15

 

Klara Karnaševičienė

45 kl.

 

 

Virginija Krasauskienė

II gr. 59 kl.

 

 

17.20-18.05

Lukrecija Stonkutė

59 kl.

Vytautas Barkauskas

55 kl.

 

 

 

 

Loreta Staškienė

II  gr.  56 kl.

 

 

18.10-18.55

 

Loreta Staškienė

I  gr. 56 kl.

Virginija Krasauskienė

I gr. 59 kl.

Jolanta Abramauskienė

Ch gr. B 56 kl.

 

19.00-19.45

 

 

 

 

Jolanta Abramauskienė

56 kl.

 

 

7 klasė

Pamokų laikas

PIRMADIENIS-

KETVIRTADIENIS

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

TREČIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

 

12.10-12.55

 

 

 

 

Virginija Krasauskienė

59 kl.

13.00-13.45

 

 

 

 

 

 

Virginija Krasauskienė

Ch  gr. B 59 kl.

13.50-14.35

 

 

 

Vytautas Barkauskas

III gr. 55 kl.

15.30-16.15

 

 

Vytautas Barkauskas

I gr. 55 kl.

 

 

17.20-18.05

 

 

 

Virginija Krasauskienė

Ch gr. A 59 kl.

Virginija Krasauskienė

59 kl.

 

18.10-18.55

 

 

 

Vytautas Barkauskas

II  gr. 55 kl.

Virginija Krasauskienė

Ch gr. B 59 kl.

 

 

 

 

Vytautas Barkauskas

III gr. 55 kl.

 

19.00-19.45

Loreta Staškienė

56 kl.

Klara Karnaševičienė

45 kl.

 

 

 

 

19.50-20.35

 

Ramunė Kazlauskaitė

61 kl.

 

 

 

 

8 klasė

Pamokų laikas

PIRMADIENIS-

KETVIRTADIENIS

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

TREČIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

 

14.40-15.25

 

 

 

 

Vytautas Barkauskas

II  gr. 55 kl.

16.30-17.15

 

 

Vytautas Barkauskas

I gr. 55 kl.

 

 

17.20-18.05

 

Ramunė Kazlauskaitė

61 kl.

 

 

 

 

Klara Karnaševičienė

45 kl.

 

 

 

18.10-18.55

 

Aistė Pranciulytė

Ch gr. A 55 kl.

 

 

 

19.00-19.45

 

Aistė Pranciulytė

Ch gr. B 55 kl.

Virginija Krasauskienė

59 kl.

Vytautas Barkauskas

II  gr. 55 kl.

 

Chorinio dainavimo dalyko mokinių grupės pamokų tvarkaraštyje trumpinamos žymėjimu Ch.