Priėmimas į mokyklą

Skelbiamas naujų mokinių priėmimas 2023–2024 mokslo metams

Muzikinių gebėjimų patikrinimai ir pokalbiai vyks

2023 m. gegužės 29 d., 30 d., 31 d. ir birželio 1 d. 16.00–19.00 val.

https://youtu.be/aDxe0nAyMEE 

Stojančiųjų registracija

Stojantieji registruojami pildant paraišką REGISTRACIJA 2023 mokyklos internetinėje svetainėje.

Paraiškoje nurodytu el. pašto adresu gausite pranešimą su registracijos patvirtinimu ir atvykimo laiku.

Muzikinių gebėjimų patikrinimo metu stojantysis turi

 • padainuoti pasirinktą dainą,
 • pakartoti (rankomis suploti) mokytojo pateiktą ritmą,
 • pakartoti mokytojo padainuotą muzikinę frazę.

Vertinimo kriterijai:

 • muzikinė klausa,
 • muzikinė atmintis,
 • ritmo pojūtis,
 • fizinių duomenų ir amžiaus atitiktis pasirinktam pagrindiniam muzikiniam dalykui.

Priėmimo organizavimo procedūra

Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma priėmimo komisija (toliau – komisija), kurios pirmininkas – direktorius arba jo pavaduotojas ugdymui, kiti komisijos nariai – instrumentų dalykų mokytojai.

Komisija

 • priėmimo metu vertina stojančiojo muzikinius gebėjimus,
 • įvertinimą įrašo į priėmimo protokolą.

Mokiniai mokytis į muzikos mokyklą priimami direktoriaus įsakymu, vadovaujantis komisijos parengtu protokolu ir pateiktais dokumentais.

Dokumentai, pateikiami po priėmimo, pasirašant mokymo sutartį: 

 • stojančiojo gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelės) kopija,
 • pažyma apie mokymosi rezultatus (jei mokinys mokėsi kitoje muzikos mokykloje),
 • sutartis (mokinių priėmimas įforminamas dvišale mokymosi sutartimi).

Šiuos dokumentus priimti mokytis mokiniai turi pateikti iki 2023 m. birželio 9 d.  

Informacijos skelbimas

Priimtų mokytis mokinių sąrašai skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje.

Priimtų mokytis mokinių sąrašai skelbiami ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokinių priėmimo komisijos darbo pabaigos.

Priėmimas į Ankstyvojo muzikinio ugdymo programą (5–6 metų vaikai)

Stojantiesiems į Ankstyvąjį muzikinį ugdymą į priėmimą atvykti nereikia. Tėvai/globėjai užpildo prašymą stojimui ir kartu su vaiko asmens dokumento kopija atsiunčia mokyklos sekretorei el. paštu kmm.laima.raubiene@gmail.com.

Priėmimas į Suaugusiųjų meninio ugdymo programą

Stojantieji į Suaugusiųjų meninio ugdymo programą atsiunčia prašymą, nurodydami pageidaujamą dalyką, mokyklos sekretorei el. paštu kmm.laima.raubiene@gmail.com.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 244 4196 (sekretorė Laima Raubienė), 8 652 60580 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Valčeckienė).

Priėmimo atmintinė

Ugdymo procesas organizuojamas pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo (5–6 metų), formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) pradinio ugdymo (7–10 metų), FŠPU pagrindinio ugdymo (11–16 metų), kryptingo meninio ugdymo (17–19 metų), neformaliojo ugdymo (17–19 metų)  ir suaugusiųjų meninio ugdymo programas. 

 

Programa

Mokestis už ugdymą

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 5 metų be atrankos. Pamokos vyksta du kartus per savaitę pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16.30 val.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą ir pateikia vaiko asmens duomenis.

 

 

15.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas už pusmetį du kartus per metus.

FŠPU pradinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 7 metų patikrinus jų muzikinius gebėjimus: klausą (atliekama dainelė), ritmo pojūtį, muzikinę atmintį.

Patikrinimui būtina registruotis. Atvykus į patikrinimą pildomas prašymas ir pateikiama vaiko asmens dokumento kopija. Baigus pradinio ugdymo programą mokymas tęsiamas pagal FŠPU pagrindinio ugdymo programą.

 

 

25.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas už pusmetį du kartus per metus.

Kryptingo meninio ugdymo, neformaliojo ugdymo programa

Priimami muzikos mokyklos absolventai, norintys tęsti mokslą muzikos mokykloje.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą. Mokiniai gali pasirinkti A arba B lygį.

25.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas už pusmetį du kartus per metus.

 

Suaugusiųjų meninio ugdymo programa

Priėmimas vykdomas pagal galimybę, stojančiajam pateikus prašymą ir patikrinus jo gebėjimus.

60.00 Eur/mėn. 

Mokestis mokamas už pusmetį du kartus per metus.                                                           

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2023-03-19 13:09:25 28 KB
Prašymo forma stojimui 2023-03-20 17:37:49 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2023-03-19 15:34:35 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2023-03-19 21:20:56 35 KB
Prašymo forma dėl 50 procentų dydžio mokesčio taikymo 2023-03-19 13:09:44 13.74 KB
Prašymo forma darbuotojams 2023-03-19 15:34:38 12.62 KB

Atnaujinta: 2023-02-27