Priėmimas į mokyklą

Kviečiame mokytis Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje !!!

https://youtu.be/vCCayh1C0V4

Priėmimas į Formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo programą (7–10 metų vaikai)

Stojamųjų žinių patikrinimas vyks:

2021 m. birželio 3 d. (ketvirtadienį) 16.00–20.00 val.

2021 m. birželio 4 d. (penktadienį) 16.00–20.00 val.

2021 m. birželio 5 d. (šeštadienį) 12.00–16.00 val.

2021 m. birželio 7 d. (pirmadienį) 16.00–20.00 val.

Mokome groti šiais instrumentais:

  • styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas);
  • pučiamieji instrumentai (fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, trimitas, trombonas, valtorna, eufoniumas, baritonas, tūba);
  • liaudies instrumentai (kanklės, birbynė, skrabalai);
  • mušamieji instrumentai;
  • gitara
  • fortepijonas
  • akordeonas
  • mokytis solinio ir chorinio dainavimo.

Atrankos metu tikrinami muzikiniai gebėjimai: klausa, ritmo pojūtis, muzikinė atmintis.

Į priėmimą būtina registruotis:

Registracija birželio 3 d.

Registracija birželio 4 d.

Registracija birželio 5 d.

Registracija birželio 7 d.

Registracija vyks nuo gegužės 3 d. iki birželio 2 d.

Jei stojantieji anksčiau mokėsi kitoje muzikos mokykloje, į priėmimą būtina atsinešti pažymą su gautais pažymiais.

Prašymas pildomas priėmimo metu arba jo formą galima atsisiųsti ir atsinešti užpildytą.

Taip pat būtina pateikti vaiko asmens dokumento kopiją.

Apie konkretų atvykimo laiką bus informuojama el. paštu.

Įstojusiųjų sąrašai bus skelbiami mokyklos interneto svetainėje www.karoliniskiumm.lt   2021 m. birželio 9 d.

 

Priėmimas į Ankstyvojo muzikinio ugdymo programą (5–6 metų vaikai)

Stojantiesiems į Ankstyvąjį muzikinį ugdymą į priėmimą atvykti nereikia. Tėvai/globėjai užpildo prašymą stojimui ir kartu su vaiko asmens dokumento kopija atsiunčia mokyklos sekretorei el. paštu kmm.laima.raubiene@gmail.com.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 244 4196. 

 

Priėmimo atmintinė

Ugdymo procesas organizuojamas pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo (5–6 metų), formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) pradinio ugdymo (7–11 metų), FŠPU pagrindinio ugdymo (11–16 metų), kryptingo meninio ugdymo (17–19 metų)  ir suaugusiųjų meninio ugdymo programas. 

 

Programa

Mokestis už ugdymą

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 5 metų be atrankos. Pamokos vyksta du kartus per savaitę trečiadieniais ir šeštadieniais.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą ir pateikia vaiko asmens duomenis.

 

 

15.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas du kartus per metus.

FŠPU pradinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 7 metų patikrinus jų muzikinius gebėjimus: klausą (atliekama dainelė), ritmo pojūtį, muzikinę atmintį.

Patikrinimui būtina registruotis. Atvykus į patikrinimą pildomas prašymas ir pateikiama vaiko asmens dokumento kopija. Baigus pradinio ugdymo programą mokymas tęsiamas pagal FŠPU pagrindinio ugdymo programą.

 

 

25.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas du kartus per metus.

Kryptingo meninio ugdymo programa

Priimami muzikos mokyklos absolventai, norintys tęsti mokslą muzikos mokykloje.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą. Mokiniai gali pasirinkti A arba B lygį.

25.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas du kartus per metus.

 

Suaugusiųjų meninio ugdymo programa

Priėmimas vykdomas pagal galimybę, stojančiajam pateikus prašymą ir patikrinus jo gebėjimus.

50.00 Eur/mėn. 

Mokestis mokamas iš karto už du mėnesius.                                                           

 

 

 

 

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2021-05-14 05:13:18 28 KB
Prašymo forma stojimui 2021-05-14 05:56:14 12.87 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio 2021-05-13 15:16:35 33.5 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2021-05-13 21:45:07 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2021-05-10 08:58:17 35 KB

 

Atnaujinta: 2021-05-06