Priėmimas į mokyklą

 

Priėmimo atmintinė

Ugdymo procesas organizuojamas pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo (5–6 metų), formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) pradinio ugdymo (7–10 metų), FŠPU pagrindinio ugdymo (11–16 metų), kryptingo meninio ugdymo (17–19 metų)  ir suaugusiųjų meninio ugdymo programas. 

 

Programa

Mokestis už ugdymą

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 5 metų be atrankos. Pamokos vyksta du kartus per savaitę pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16.30 val.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą ir pateikia vaiko asmens duomenis.

 

 

15.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas už pusmetį du kartus per metus.

FŠPU pradinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 7 metų patikrinus jų muzikinius gebėjimus: klausą (atliekama dainelė), ritmo pojūtį, muzikinę atmintį.

Patikrinimui būtina registruotis. Atvykus į patikrinimą pildomas prašymas ir pateikiama vaiko asmens dokumento kopija. Baigus pradinio ugdymo programą mokymas tęsiamas pagal FŠPU pagrindinio ugdymo programą.

 

 

25.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas už pusmetį du kartus per metus.

Kryptingo meninio ugdymo programa

Priimami muzikos mokyklos absolventai, norintys tęsti mokslą muzikos mokykloje.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą. Mokiniai gali pasirinkti A arba B lygį.

25.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas už pusmetį du kartus per metus.

 

Suaugusiųjų meninio ugdymo programa

Priėmimas vykdomas pagal galimybę, stojančiajam pateikus prašymą ir patikrinus jo gebėjimus.

50.00 Eur/mėn. 

Mokestis mokamas už pusmetį du kartus per metus.                                                           

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2022-11-27 23:55:07 28 KB
Prašymo forma stojimui 2022-11-28 03:24:59 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2022-11-26 18:14:48 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2022-11-28 01:32:34 35 KB
Prašymo forma darbuotojams 2022-11-28 01:30:01 12.62 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio taikymo 2022-11-26 17:58:29 33.5 KB

Atnaujinta: 2022-10-11