Priėmimas į mokyklą

Remiantis stojančiųjų į Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklą muzikinių duomenų patikrinimo komisijos protokolais 2024-05-29 Nr. 1, 2024-05-30 Nr. 2, 2024-05-31 Nr. 3 bei tėvų (globėjų) prašymais, skelbiamas 2024–2025 m. m. įstojusių į Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklą mokinių sąrašas (stojamojo egzamino registracijos numeriai):

Kandidatai nėra priimti į muzikos mokyklą. Jie bus priimti atsiradus laisvai vietai.

Kandidatai, kuriems rekomenduojama rinktis kitus dalykus, bus priimti, jei jiems tinka pasiūlytas dalykas. 

Rugsėjo 3 d. vyks papildomas priėmimas.

Mokymo sutartis kviečiame pasirašyti  birželio 6–14 dienomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais 10.00–17.00 val., penktadieniais 10.00–16.45, pietų pertrauka 12.00–12.30). Turėti vaiko asmens dokumento kopiją.

Nepasirašius sutarties mokiniai nebus įtraukti į Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių sąrašą.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 244 4196, el. paštu kmm.laima.raubiene@gmail.com.

 

Ankstyvojo muzikinio ugdymo pamokos vyks trečiadieniais (I gr. 16.30–17.15, II gr. 17.20–18.05, III gr. 18.10–18.55) ir šeštadieniais (I gr. 8.50–9.35, II gr. 9.40–10.25, III gr. 10.30–11.15).

 

Priėmimo atmintinė

Ugdymo procesas organizuojamas pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo (5–6 metų), formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) pradinio ugdymo (7–10 metų), FŠPU pagrindinio ugdymo (11–16 metų), kryptingo meninio ugdymo (17–19 metų), neformaliojo ugdymo (17–19 metų)  ir suaugusiųjų meninio ugdymo programas. 

 

Programa

Mokestis už ugdymą

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 5 metų be atrankos. Pamokos vyksta du kartus per savaitę.

Tėvai/globėjai pateikia prašymą ir vaiko asmens dokumento kopiją.

 

 

18.00 Eur/mėn.

 

FŠPU pradinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 7 metų patikrinus jų muzikinius gebėjimus: klausą (atliekama dainelė), ritmo pojūtį, muzikinę atmintį.

Patikrinimui būtina registruotis. Atvykus į patikrinimą pildomas prašymas ir pateikiama vaiko asmens dokumento kopija. Baigus pradinio ugdymo programą mokymas tęsiamas pagal FŠPU pagrindinio ugdymo programą.

 

 

30.00 Eur/mėn.

 

Kryptingo meninio ugdymo, neformaliojo ugdymo programa

Priimami muzikos mokyklos absolventai, norintys tęsti mokslą muzikos mokykloje.

Tėvai/globėjai pateikia prašymą. Mokiniai gali pasirinkti A arba B lygį.

30.00 Eur/mėn.

 

Suaugusiųjų meninio ugdymo programa

Priėmimas vykdomas pagal galimybę, stojančiajam pateikus prašymą ir patikrinus jo gebėjimus.

72.00 Eur/mėn. 

                                       

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2024-07-19 08:39:37 28 KB
Prašymo forma stojimui 2024-07-19 11:59:16 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2024-07-19 08:39:38 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2024-07-19 08:39:38 35 KB
Prašymo forma dėl 50 procentų dydžio mokesčio taikymo 2024-07-19 08:39:39 13.74 KB
Prašymo forma darbuotojams 2024-07-19 08:39:39 12.62 KB

Atnaujinta: 2024-06-17