Priėmimas į mokyklą

NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2022–2023 m. m.

Remiantis stojančiųjų į Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklą muzikinių duomenų patikrinimo komisijos protokolais 2022-05-27 Nr. 1, 2022-05-28 Nr. 2, 2022-05-30 Nr. 3, 2022-05-31 Nr. 4  bei tėvų (globėjų) prašymais, skelbiamas

2022–2023 m. m. įstojusių į Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklą mokinių sąrašas:

Likus laisvų vietų, rugpjūčio pabaigoje bus skelbiamas papildomas priėmimas.

Mokymo sutartis kviečiame pasirašyti birželio 6–16 dienomis imtinai (pirmadieniais – ketvirtadieniais 13.00–18.00 val., penktadieniais 13.00–17.00). Turėti vaiko asmens dokumento kopiją.

Nepasirašius sutarties mokiniai nebus įtraukti į Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių sąrašą.

 

Dar yra vietų į Ankstyvojo muzikinio ugdymo programą (5–6 metų vaikai).

Tėvai/globėjai užpildo prašymą stojimui ir kartu su vaiko asmens dokumento kopija atsiunčia į mokyklos raštinę el. paštu  rastine@karoliniskiu.vilnius.lm.lt.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 245 9500.

 

Priėmimo atmintinė

Ugdymo procesas organizuojamas pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo (5–6 metų), formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) pradinio ugdymo (7–10 metų), FŠPU pagrindinio ugdymo (11–16 metų), kryptingo meninio ugdymo (17–19 metų)  ir suaugusiųjų meninio ugdymo programas. 

 

Programa

Mokestis už ugdymą

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 5 metų be atrankos. Pamokos vyksta du kartus per savaitę trečiadieniais ir šeštadieniais.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą ir pateikia vaiko asmens duomenis.

 

 

15.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas du kartus per metus.

FŠPU pradinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 7 metų patikrinus jų muzikinius gebėjimus: klausą (atliekama dainelė), ritmo pojūtį, muzikinę atmintį.

Patikrinimui būtina registruotis. Atvykus į patikrinimą pildomas prašymas ir pateikiama vaiko asmens dokumento kopija. Baigus pradinio ugdymo programą mokymas tęsiamas pagal FŠPU pagrindinio ugdymo programą.

 

 

25.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas du kartus per metus.

Kryptingo meninio ugdymo programa

Priimami muzikos mokyklos absolventai, norintys tęsti mokslą muzikos mokykloje.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą. Mokiniai gali pasirinkti A arba B lygį.

25.00 Eur/mėn.

Mokestis mokamas du kartus per metus.

 

Suaugusiųjų meninio ugdymo programa

Priėmimas vykdomas pagal galimybę, stojančiajam pateikus prašymą ir patikrinus jo gebėjimus.

50.00 Eur/mėn. 

Mokestis mokamas iš karto už du mėnesius.                                                           

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2022-07-04 10:31:47 28 KB
Prašymo forma stojimui 2022-07-04 11:03:53 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2022-07-03 06:13:36 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2022-07-03 06:13:37 35 KB
Prašymo forma darbuotojams 2022-07-03 06:13:37 12.62 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio taikymo 2022-07-03 06:13:38 33.5 KB

Atnaujinta: 2022-06-22