Priėmimas į mokyklą

 

Priėmimo atmintinė

Ugdymo procesas organizuojamas pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo (5–6 metų), formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) pradinio ugdymo (7–11 metų), FŠPU pagrindinio ugdymo (11–16 metų), kryptingo meninio ugdymo (17–19 metų)  ir suaugusiųjų meninio ugdymo programas. 

 

Programa

Mokestis už ugdymą

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 5 metų be atrankos. Pamokos vyksta du kartus per savaitę trečiadieniais ir šeštadieniais.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą ir pateikia vaiko asmens duomenis.

 

 

14.48 Eur/mėn.

Mokestis mokamas du kartus per metus.

FŠPU pradinio ugdymo programa

Vaikai priimami nuo 7 metų patikrinus jų muzikinius gebėjimus: klausą (atliekama dainelė), ritmo pojūtį, muzikinę atmintį.

Patikrinimui būtina registruotis mokyklos raštinėje tel. (8 5) 245 9500. Atvykus į patikrinimą pildomas prašymas ir pateikiama vaiko asmens dokumento kopija. Baigus pradinio ugdymo programą mokymas tęsiamas pagal FŠPU pagrindinio ugdymo programą.

 

 

21.72 Eur/mėn.

Mokestis mokamas du kartus per metus.

Kryptingo meninio ugdymo programa

Priimami muzikos mokyklos absolventai, norintys tęsti mokslą muzikos mokykloje.

Tėvai/globėjai mokyklos raštinėje užpildo prašymą. Mokiniai gali pasirinkti A arba B lygį.

21.72 Eur/mėn.

Mokestis mokamas du kartus per metus.

 

Suaugusiųjų meninio ugdymo programa

Priėmimas vykdomas pagal galimybę, stojančiajam pateikus prašymą ir patikrinus jo gebėjimus.

43.44 Eur/mėn. 

Mokestis mokamas iš karto už du mėnesius.                                                           

Atranka į muzikos mokyklą vyksta birželio pirmomis dienomis. Likus laisvų vietų, rugsėjo pradžioje organizuojamas papildomas priėmimas.

Priimame mokytis groti šiais instrumentais:

  • styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas)
  • pučiamieji instrumentai (klarnetas, fleita, saksofonas, obojus, valtorna, trimitas, trombonas, tūba, baritonas, eufoniumas)
  • liaudies instrumentai (kanklės,    birbynė,    skrabalai)
  • mušamieji  instrumentai
  • fortepijonas
  • akordeonas
  • gitara
  • mokytis chorinio  ir  solinio dainavimo.

Mokesčio už ugdymą mokėjimo lengvatos

1. Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami:
1.1. socialinės pašalpos gavėjai (pateikus prašymą ir pažymą ar jos kopiją iš Socialinės paramos centro);
1.2 socialinę paramą gaunantiems mokiniams nustatomas lengvatinis 8,69 Eur per mėnesį mokestis. Socialinės paramos gavėjai, kuriems gali būti taikomos lengvatos, mokyklos direktoriui pateikia prašymą, pažymą ar jos kopiją dėl teisės į socialinę paramą.
1.3 jei mokyklą lanko du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, tai vienam mokiniui taikoma 100 procentų, o kitiems 50 procentų dydžio mokestis už ugdymą (mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir pažymą apie šeimos sudėtį).

2. Mokestis už ugdymą nerenkamas mokinių vasaros atostogų metu, nevykdant ugdomojo proceso.

Nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

 

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2019-11-10 09:25:21 28 KB
Prašymo forma stojimui 2019-11-11 02:32:12 12.87 KB

 

Atnaujinta: 2019-08-09