Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Karoliniškių muzikos mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) 
DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

2018
Metai

2019 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 III ketv.

Direktorius

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1068,28

4

1394,81

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

neskelbiama

1

neskelbiama

Mokytojas

711,29

115

921

Koncertmeisteris

423,16

13

561,63

Bibliotekininkas

neskelbiama

1

neskelbiama

Raštinės vadovas

neskelbiama

1

neskelbiama

Sekretorius

538,22

2

778,50

IT specialistas

276,26

2

432,07

Muzikos instrumentų derintojas

347,34

7

519

Valytojas

400

5

555

Rūbininkas

200

2

277,50

Kiemsargis

400

2

555

Pastatų prižiūrėtojas

489,81

3

738,13

Budėtojas-sargas

400

5

555

 Direktorė                                                                                                                       Aldona Skruibytė

 

 

Atnaujinta: 2021-01-21
 • Kvietimai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki Kalėdų atostogų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.