Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2020-07-02 12:32:08 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2020-07-06 13:39:20 2.33 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2020-07-07 13:13:01 28 KB
Prašymo forma stojimui 2020-07-07 16:30:25 12.87 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio 2020-07-07 13:01:17 33.5 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2020-07-01 02:42:54 371.24 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2020-07-06 15:57:58 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2020-07-05 13:33:43 3.58 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2020-07-04 02:55:24 281.08 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2020-07-05 18:10:54 2.38 MB
Pareigybiniai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2020-06-29 11:53:20 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-07-01 15:03:06 21.31 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-06-30 14:39:14 20.5 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-07-07 12:07:27 20.82 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2019 2020-07-04 19:29:14 21.37 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2019 2020-07-02 11:00:29 20.59 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2020-07-06 11:23:50 41.5 KB
Priėmimo tvarka 2020-07-07 21:08:48 45.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-07-07 06:19:59 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2020-07-06 16:47:45 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2020-07-07 10:39:26 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2020-07-05 15:11:53 113.87 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-07-03 11:37:12 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-07-03 17:37:54 2.17 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 atvejui planas 2020-07-02 11:00:41 554 KB
COVID-19 situacijų valdymo grupė ir darbo planas 2020-07-07 16:28:13 694.12 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-07-07 14:52:17 209.79 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 2020-07-04 02:09:44 16.05 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 2020-07-04 22:37:43 16.08 KB
2019-2020 m.m. Baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkos aprašas 2020-07-02 16:57:52 129.98 KB
Sutikimas dėl mokinio vaizdo su garsu įrašų pateikimo komisijai 2020 m. 2020-07-07 04:54:39 38.5 KB