Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2020-04-07 21:29:47 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2020-04-07 21:32:24 2.33 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2020-04-07 20:45:05 28 KB
Prašymo forma stojimui 2020-04-07 21:22:52 12.87 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio 2020-04-08 07:44:19 33.5 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2020-04-07 20:46:12 371.24 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita 2020-04-07 20:36:33 6.08 MB
Mokyklos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita 2020-04-07 20:34:15 3.94 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2020-04-08 07:07:19 281.08 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2020-04-07 21:10:02 2.38 MB
Pareigybiniai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2020-04-07 21:08:51 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-04-07 20:40:05 21.31 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-04-08 11:19:42 20.5 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-04-07 21:19:08 20.82 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2019 2020-04-08 01:25:47 21.37 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2019 2020-04-07 21:06:35 20.59 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2020-04-07 21:25:42 41.5 KB
Priėmimo tvarka 2020-04-07 21:27:02 45.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-04-07 21:31:06 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2020-04-07 21:33:48 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2020-04-07 21:35:16 890.92 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-04-07 21:38:06 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-04-07 21:39:28 2.17 MB