Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2022-01-26 09:23:22 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2022-01-28 12:14:48 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2022-01-28 20:09:07 189.32 KB
2021 m. veiklos planas 2022-01-28 14:42:22 219.05 KB
2022 m. veiklos planas 2022-01-28 12:01:23 245.21 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2022-01-28 00:38:01 921.16 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2022-01-28 12:15:02 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2022-01-26 09:48:06 931.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. 2022-01-25 22:23:46 3.41 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2022-01-28 09:08:56 28 KB
Prašymo forma stojimui 2022-01-27 15:05:37 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2022-01-26 20:22:40 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2022-01-28 10:11:24 35 KB
Prašymo forma darbuotojams 2022-01-27 15:24:00 12.62 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio taikymo 2022-01-25 22:21:16 33.5 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2022-01-28 03:26:48 371.24 KB
2021 m. programos sąmata 2022-01-28 12:13:26 765.79 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2022-01-26 03:55:33 281.08 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2022-01-27 18:08:32 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2022-01-28 06:32:06 3.58 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2022-01-28 11:44:26 233.9 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m 2022-01-28 15:29:35 2.75 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2022-01-26 17:32:33 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2022-01-28 16:50:39 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2022-01-27 13:55:37 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-01-28 01:35:05 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022-01-26 07:31:03 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2022-01-27 04:26:07 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2022-01-27 07:35:39 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2022-01-27 16:41:01 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-01-28 00:13:20 204.32 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-28 10:30:45 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-01-28 00:16:17 2.17 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 atvejui planas 2022-01-28 07:50:06 554 KB
COVID-19 situacijų valdymo grupė ir darbo planas 2022-01-26 07:40:57 694.12 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-28 13:09:41 209.79 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 2022-01-26 14:56:17 16.05 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 2022-01-28 06:15:58 16.08 KB
2019-2020 m.m. Baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkos aprašas 2022-01-28 08:10:07 129.98 KB
Sutikimas dėl mokinio vaizdo su garsu įrašų pateikimo komisijai 2020 m. 2022-01-28 02:58:47 38.5 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2022-01-28 04:15:31 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2022-01-27 14:50:12 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2022-01-27 14:50:13 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2022-01-27 14:50:14 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2022-01-27 17:38:46 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2022-01-28 00:55:15 25.28 KB