Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2021-10-23 06:55:25 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2021-10-23 16:40:45 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2021-10-23 06:56:48 189.32 KB
2021 m. veiklos planas 2021-10-23 06:57:03 219.05 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2021-10-23 06:56:51 921.16 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2021-10-23 06:56:55 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2021-10-23 06:57:00 931.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. 2021-10-23 06:54:02 3.41 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2021-10-23 18:41:43 28 KB
Prašymo forma stojimui 2021-10-23 06:55:08 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2021-10-23 06:56:41 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2021-10-23 06:56:44 35 KB
Prašymo forma darbuotojams 2021-10-23 06:53:52 12.62 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio taikymo 2021-10-23 06:54:08 33.5 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2021-10-23 06:56:15 371.24 KB
2021 m. programos sąmata 2021-10-19 02:39:10 765.79 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2021-10-23 06:55:45 281.08 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2021-10-23 06:56:29 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2021-10-23 16:09:56 3.58 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m 2021-10-23 16:41:06 2.75 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2021-10-23 17:37:24 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2021-10-23 06:57:07 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2021-10-23 06:55:12 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-10-23 06:55:31 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021-10-23 19:17:54 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-10-23 19:14:42 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2021-10-23 06:56:26 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2021-10-23 06:56:38 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-23 06:57:10 204.32 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-23 06:55:49 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-23 06:55:53 2.17 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 atvejui planas 2021-10-23 06:55:57 554 KB
COVID-19 situacijų valdymo grupė ir darbo planas 2021-10-23 06:56:00 694.12 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-23 06:56:04 209.79 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 2021-10-23 06:56:08 16.05 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 2021-10-23 06:56:11 16.08 KB
2019-2020 m.m. Baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkos aprašas 2021-10-23 06:56:19 129.98 KB
Sutikimas dėl mokinio vaizdo su garsu įrašų pateikimo komisijai 2020 m. 2021-10-23 06:56:23 38.5 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2021-10-23 06:55:15 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-10-23 06:57:13 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-10-23 06:57:16 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-10-23 08:51:29 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2021-10-23 06:57:33 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2021-10-23 06:57:36 25.28 KB