Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2021-02-21 20:47:13 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2021-02-23 09:26:11 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2021-02-22 14:24:51 189.32 KB
2021 m. veiklos planas 2021-02-24 11:10:32 219.05 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2021-02-16 18:37:04 921.16 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2021-02-17 07:07:19 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2021-02-18 22:53:00 931.34 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2021-02-24 21:07:38 28 KB
Prašymo forma stojimui 2021-02-23 21:24:23 12.87 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio 2021-02-18 02:30:44 33.5 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2021-02-23 20:11:56 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2021-02-24 16:54:43 35 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2021-02-18 14:22:29 371.24 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2021-02-23 15:24:37 281.08 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2021-02-21 04:40:46 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2021-02-22 16:21:06 3.58 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2021-02-23 15:23:08 200.56 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2021-02-25 01:42:48 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2021-02-23 08:36:30 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2021-02-13 14:06:59 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-02-24 09:22:39 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021-02-15 16:03:31 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-02-18 10:41:12 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2021-02-23 21:46:35 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2021-02-16 23:08:51 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-19 15:50:21 204.32 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-02-23 07:21:59 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-22 18:34:15 2.17 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 atvejui planas 2021-02-19 06:47:00 554 KB
COVID-19 situacijų valdymo grupė ir darbo planas 2021-02-19 06:50:19 694.12 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-25 06:35:02 209.79 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 2021-02-21 13:56:23 16.05 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 2021-02-20 03:03:34 16.08 KB
2019-2020 m.m. Baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkos aprašas 2021-02-21 19:09:41 129.98 KB
Sutikimas dėl mokinio vaizdo su garsu įrašų pateikimo komisijai 2020 m. 2021-02-18 15:09:05 38.5 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2021-02-23 08:31:26 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-02-19 08:01:53 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-02-17 23:30:40 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-02-24 06:32:26 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2021-02-17 23:28:46 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2021-02-23 09:13:35 25.28 KB