Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2021-05-09 07:48:03 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2021-05-13 19:30:10 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2021-05-10 18:23:07 189.32 KB
2021 m. veiklos planas 2021-05-13 11:25:43 219.05 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2021-05-13 14:41:45 921.16 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2021-05-12 14:48:18 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2021-05-14 03:49:51 931.34 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2021-05-14 05:13:18 28 KB
Prašymo forma stojimui 2021-05-14 05:56:14 12.87 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio 2021-05-13 15:16:35 33.5 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2021-05-13 21:45:07 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2021-05-10 08:58:17 35 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2021-05-14 04:32:27 371.24 KB
2021 m. programos sąmata 2021-05-11 18:55:40 765.79 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2021-05-14 02:27:33 281.08 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2021-05-07 21:34:47 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2021-05-09 00:35:49 3.58 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2021-05-13 06:53:23 501.27 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2021-05-14 05:58:45 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2021-05-12 23:20:21 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2021-05-10 12:09:48 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-05-13 16:12:13 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021-05-12 12:20:27 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-05-14 00:11:32 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2021-05-12 20:47:59 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2021-05-14 00:07:05 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-05-12 23:25:43 204.32 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-05-14 05:46:37 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-05-08 01:09:28 2.17 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 atvejui planas 2021-05-13 13:29:42 554 KB
COVID-19 situacijų valdymo grupė ir darbo planas 2021-05-13 13:31:08 694.12 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-13 08:40:52 209.79 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 2021-05-14 03:00:51 16.05 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 2021-05-13 02:44:36 16.08 KB
2019-2020 m.m. Baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkos aprašas 2021-05-12 05:02:47 129.98 KB
Sutikimas dėl mokinio vaizdo su garsu įrašų pateikimo komisijai 2020 m. 2021-05-12 06:59:48 38.5 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2021-05-14 04:42:24 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-05-13 05:39:48 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-05-08 11:39:35 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-05-11 00:57:45 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2021-05-14 04:58:23 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2021-05-13 00:42:22 25.28 KB