Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2020-09-21 03:08:37 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2020-09-21 02:09:24 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2020-09-21 03:07:32 189.32 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2020-09-19 22:21:50 28 KB
Prašymo forma stojimui 2020-09-20 13:59:02 12.87 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio 2020-09-21 03:09:22 33.5 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2020-09-21 03:09:17 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2020-09-20 21:39:12 35 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2020-09-21 05:45:44 371.24 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2020-09-19 10:40:22 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2020-09-21 03:08:52 3.58 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2020-09-21 03:08:44 281.08 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2020-09-18 19:34:34 2.38 MB
Pareigybiniai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2020-09-20 13:24:48 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-09-20 21:07:20 21.31 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-09-21 01:46:53 20.5 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-09-20 03:33:52 20.82 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2019 2020-09-20 18:24:37 21.37 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2019 2020-09-20 23:44:49 20.59 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2020-09-21 03:07:58 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-09-21 03:08:03 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2020-09-20 20:56:43 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2020-09-20 23:20:23 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2020-09-21 03:07:51 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2020-09-21 05:09:35 103.75 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-09-21 05:22:59 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-09-19 18:18:17 2.17 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 atvejui planas 2020-09-21 04:59:28 554 KB
COVID-19 situacijų valdymo grupė ir darbo planas 2020-09-18 20:10:20 694.12 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-21 03:08:18 209.79 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 2020-09-21 03:08:12 16.05 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 2020-09-20 23:46:35 16.08 KB
2019-2020 m.m. Baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkos aprašas 2020-09-17 09:01:27 129.98 KB
Sutikimas dėl mokinio vaizdo su garsu įrašų pateikimo komisijai 2020 m. 2020-09-21 03:16:06 38.5 KB