Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 m. veiklos planas 2023-03-19 15:34:56 262.66 KB
2022 m. veiklos planas 2023-03-19 15:34:58 245.21 KB
2021 m. veiklos planas 2023-03-19 15:35:00 219.05 KB
2020 m. veiklos planas 2023-03-19 15:35:01 2.33 MB
2019 m. veiklos planas 2023-03-19 15:35:02 198.85 KB
2018 m. veiklos planas 2023-03-19 15:35:04 189.32 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. 2023-03-19 15:35:05 3.41 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2023-03-19 15:35:06 931.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2023-03-19 15:35:08 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2023-03-19 15:35:09 921.16 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2023-03-19 13:09:25 28 KB
Prašymo forma stojimui 2023-03-20 17:37:49 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2023-03-19 15:34:35 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2023-03-19 21:20:56 35 KB
Prašymo forma dėl 50 procentų dydžio mokesčio taikymo 2023-03-19 13:09:44 13.74 KB
Prašymo forma darbuotojams 2023-03-19 15:34:38 12.62 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2023-03-20 17:11:12 371.24 KB
2021 m. programos sąmata 2023-03-19 15:35:12 765.79 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
VKMM mokinių elgesio taisyklės 2023-03-19 15:35:13 135.93 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 2023-03-19 15:35:14 338.75 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2021 m 2023-03-19 15:35:16 5.64 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m 2023-03-19 15:35:17 2.75 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2023-03-19 15:35:19 3.58 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2023-03-19 15:35:20 2.18 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2023-03-19 15:35:22 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2023-03-19 15:35:23 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-03-19 15:35:25 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2023-03-19 22:22:13 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-03-19 15:35:28 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2023-03-19 15:35:29 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2023-03-19 15:35:30 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-03-20 09:21:08 204.32 KB
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2022 2023-03-19 15:35:33 128.18 KB
Mokesčio už ugdymą tvarkos aprašas. 2022-10-05 Nr. 1-1595 2023-03-19 13:09:45 154.63 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-19 15:35:35 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-19 15:35:37 2.17 MB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2023-03-19 15:35:39 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2023-03-19 15:35:40 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2023-03-19 15:35:42 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2023-03-19 15:35:43 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2023-03-19 15:35:45 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2023-03-19 15:35:46 25.28 KB