Dokumentai
Ugdymo programos Atnaujinta Dydis
Pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2024-04-15 17:05:53 120.54 KB
Pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2024-04-15 17:07:07 123.05 KB
Neformaliojo kryptingo muzikinio ugdymo programa 2024-04-15 17:06:59 118.89 KB
Vaikų neformaliojo muzikinio ugdymo programa 2024-04-19 14:08:06 112.73 KB
Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 2024-04-17 10:57:40 131.72 KB
Suaugusiųjų meninio ugdymo programa 2024-04-19 15:25:59 101.72 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024 m. veiklos planas 2024-04-17 12:57:09 262.6 KB
2023 m. veiklos planas 2024-04-19 01:20:44 262.66 KB
2022 m. veiklos planas 2024-04-19 03:49:36 245.21 KB
2021 m. veiklos planas 2024-04-19 17:37:01 219.05 KB
2020 m. veiklos planas 2024-04-20 00:32:04 2.33 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. 2024-04-20 05:18:26 438.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. 2024-04-20 05:18:13 474.83 KB
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. 2024-04-12 21:46:13 3.41 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2024-04-19 18:59:15 931.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2024-04-13 14:00:00 917.77 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2024-04-21 02:22:35 28 KB
Prašymo forma stojimui 2024-04-21 02:22:35 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2024-04-21 02:22:35 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2024-04-21 02:22:36 35 KB
Prašymo forma dėl 50 procentų dydžio mokesčio taikymo 2024-04-21 02:22:36 13.74 KB
Prašymo forma darbuotojams 2024-04-21 02:22:37 12.62 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2022 m. programos sąmata 2024-04-19 12:18:39 478.99 KB
2021 m. programos sąmata 2024-04-19 12:17:48 765.79 KB
2020 m. programos sąmata 2024-04-13 03:42:28 371.24 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
VKMM mokinių elgesio taisyklės 2024-04-13 12:16:55 135.93 KB
VKMM viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 2024-04-19 12:18:04 169.72 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2023 m. 2024-04-19 12:18:35 24.29 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 2024-04-20 11:06:49 11.24 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2021 m 2024-04-12 19:03:57 5.64 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m 2024-04-13 03:52:14 2.75 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2024-04-13 01:49:31 3.58 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 m. 2024-04-20 03:47:09 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2024-04-16 20:05:50 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-04-18 13:49:51 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2024-04-12 21:51:59 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2024-04-13 14:51:46 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2024-04-20 15:08:29 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2024-04-18 12:22:08 103.75 KB
Sprendimas dėl mokesčio už ugdymą 2022-10-05 Nr. 1-1595 nauja redakcija 2023-06-28 1-82 2024-04-19 12:18:21 230.98 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-21 00:06:04 204.32 KB
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2022 2024-04-12 20:02:30 128.18 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-04-13 21:08:54 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-04-15 07:36:36 2.17 MB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2024-04-13 12:59:30 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2024-04-19 12:19:17 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2024-04-19 12:35:29 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2024-04-20 00:08:50 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2024-04-20 20:30:07 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2024-04-19 12:19:56 25.28 KB