Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2022-07-04 00:29:49 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2022-07-04 00:54:20 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2022-07-04 00:25:39 189.32 KB
2021 m. veiklos planas 2022-07-04 01:50:03 219.05 KB
2022 m. veiklos planas 2022-07-04 11:06:17 245.21 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2022-07-03 20:58:10 921.16 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2022-07-03 05:56:44 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2022-07-03 02:01:21 931.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. 2022-06-29 10:04:43 3.41 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2022-07-04 10:31:47 28 KB
Prašymo forma stojimui 2022-07-04 11:03:53 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2022-07-03 06:13:36 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2022-07-03 06:13:37 35 KB
Prašymo forma darbuotojams 2022-07-03 06:13:37 12.62 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio taikymo 2022-07-03 06:13:38 33.5 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2022-07-02 12:47:22 371.24 KB
2021 m. programos sąmata 2022-07-02 00:21:46 765.79 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2022-06-29 10:04:38 281.08 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2022-06-29 10:07:16 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2022-07-03 02:24:00 3.58 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m 2022-07-03 23:08:03 2.75 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2021 m 2022-06-29 22:40:49 5.64 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2022-07-02 18:15:04 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2022-07-03 02:35:02 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2022-06-29 23:11:15 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-29 10:05:04 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022-06-29 10:07:20 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2022-06-29 10:07:24 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2022-07-03 01:23:50 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2022-07-04 00:12:30 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-07-03 20:12:55 204.32 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-07-03 02:37:39 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-07-02 19:54:25 2.17 MB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2022-07-03 16:04:00 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2022-07-03 02:41:03 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2022-07-03 02:23:45 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2022-07-03 01:52:41 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2022-07-04 00:11:38 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2022-07-04 00:09:48 25.28 KB