Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2020-12-03 01:31:43 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2020-12-02 23:19:39 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2020-11-28 22:01:56 189.32 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2020-12-02 08:12:05 921.16 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2020-12-01 17:32:29 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2020-12-02 04:05:45 931.34 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2020-12-02 09:53:54 28 KB
Prašymo forma stojimui 2020-12-02 01:37:08 12.87 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio 2020-12-02 10:55:59 33.5 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2020-12-03 02:23:03 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2020-12-03 00:11:55 35 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2020-12-02 16:38:55 371.24 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2020-12-01 22:24:34 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2020-12-02 09:51:28 3.58 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2020-11-28 13:00:31 281.08 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2020-12-02 15:58:54 2.38 MB
Pareigybiniai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2020-12-01 20:14:47 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-12-01 17:33:59 21.31 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-12-02 23:16:13 20.5 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2019 2020-12-02 17:56:53 20.82 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2019 2020-12-01 12:27:09 21.37 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2019 2020-12-02 13:13:35 20.59 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2020-11-28 12:48:46 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-12-02 06:53:15 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2020-12-02 03:53:16 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2020-12-01 23:02:25 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2020-12-02 15:03:23 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2020-12-01 12:01:55 103.75 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-12-01 17:20:04 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-12-02 10:30:26 2.17 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 atvejui planas 2020-12-01 08:56:22 554 KB
COVID-19 situacijų valdymo grupė ir darbo planas 2020-12-02 11:32:07 694.12 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-11-30 20:00:07 209.79 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 2020-12-02 20:57:45 16.05 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 2020-12-02 18:02:33 16.08 KB
2019-2020 m.m. Baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkos aprašas 2020-11-30 14:36:41 129.98 KB
Sutikimas dėl mokinio vaizdo su garsu įrašų pateikimo komisijai 2020 m. 2020-11-30 16:53:52 38.5 KB