Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2021-07-30 22:59:36 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2021-07-30 23:11:00 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2021-07-31 22:48:35 189.32 KB
2021 m. veiklos planas 2021-07-31 08:23:16 219.05 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2021-07-31 23:48:41 921.16 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2021-07-30 15:30:25 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2021-07-31 01:51:50 931.34 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2021-07-31 12:16:32 28 KB
Prašymo forma stojimui 2021-07-31 13:37:52 12.87 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio 2021-07-31 03:08:00 33.5 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2021-07-31 06:03:59 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2021-07-31 17:49:23 35 KB
Prašymo forma darbuotojams 2021-07-31 13:13:00 12.62 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2021-07-27 22:47:16 371.24 KB
2021 m. programos sąmata 2021-07-31 04:46:42 765.79 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2021-07-30 16:23:00 281.08 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2021-07-31 20:27:38 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2021-07-31 15:33:12 3.58 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m 2021-07-31 07:47:26 2.75 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2021-07-31 19:53:48 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2021-07-31 15:34:04 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2021-07-30 23:52:34 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-07-30 20:25:58 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021-07-27 10:37:52 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-07-31 07:36:41 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2021-08-01 01:56:31 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2021-07-31 00:31:53 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-07-30 10:20:24 204.32 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-07-28 01:26:39 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-31 09:14:36 2.17 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 atvejui planas 2021-07-31 20:51:25 554 KB
COVID-19 situacijų valdymo grupė ir darbo planas 2021-07-31 23:17:59 694.12 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-01 03:07:03 209.79 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 2021-08-01 01:31:52 16.05 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 2021-08-01 02:33:50 16.08 KB
2019-2020 m.m. Baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkos aprašas 2021-07-31 11:36:48 129.98 KB
Sutikimas dėl mokinio vaizdo su garsu įrašų pateikimo komisijai 2020 m. 2021-07-21 16:22:04 38.5 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2021-07-31 03:24:30 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-07-31 16:07:39 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-07-30 10:07:11 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-07-31 12:30:14 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2021-07-31 14:34:48 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2021-07-31 02:43:34 25.28 KB