Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2022-11-27 17:42:43 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2022-11-27 23:36:57 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2022-11-28 02:07:54 189.32 KB
2021 m. veiklos planas 2022-11-27 08:38:21 219.05 KB
2022 m. veiklos planas 2022-11-26 17:59:00 245.21 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2022-11-27 15:21:50 921.16 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2022-11-28 00:08:37 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2022-11-27 20:46:15 931.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. 2022-11-27 06:54:53 3.41 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2022-11-27 23:55:07 28 KB
Prašymo forma stojimui 2022-11-28 03:24:59 12.87 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2022-11-26 18:14:48 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2022-11-28 01:32:34 35 KB
Prašymo forma darbuotojams 2022-11-28 01:30:01 12.62 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio taikymo 2022-11-26 17:58:29 33.5 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2022-11-26 18:12:15 371.24 KB
2021 m. programos sąmata 2022-11-26 17:56:27 765.79 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
VKMM mokinių elgesio taisyklės 2022-11-26 18:03:34 135.93 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2022-11-26 18:13:16 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2022-11-27 07:08:42 3.58 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m 2022-11-27 00:48:29 2.75 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2021 m 2022-11-28 02:03:59 5.64 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2022-11-26 18:08:09 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2022-11-28 00:50:57 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-11-26 18:09:10 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022-11-26 21:57:49 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2022-11-27 23:06:30 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2022-11-28 06:31:57 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2022-11-28 02:23:56 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:26:42 204.32 KB
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2022 2022-11-28 06:37:46 128.18 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-26 18:11:14 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-11-26 23:23:13 2.17 MB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2022-11-27 21:08:16 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2022-11-27 18:49:13 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2022-11-27 20:09:09 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2022-11-27 07:21:13 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2022-11-26 23:05:28 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2022-11-27 20:32:54 25.28 KB