Mėnesio renginiai

2021 M. GEGUŽĖS MĖNESIO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Vykdomos priemonės, renginiai

Vykdymo laikas

Vieta

Atsakingas vykdytojas

Smuiko dalyko mokytojos R. Švėgždaitės atviros pamokos „Muzikalumo ugdymas pamokoje tobulinant techninius griežimo smuiku įgūdžius“, „Savistabos ir klausymo įgūdžių lavinimas pradiniame ugdymo etape“, „Rankų darbo koordinavimas ir virtuoziškumo ugdymas taikant ir netradicines ugdymo priemones“, „Muzikinės raiškos atskleidimas ugdant mokinio technines griežimo smuiku galimybes“.

2021-05-04

 

Vaizdo ir garso įrašai

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

R. Švėgždaitė

Obojaus dalyko mokytojo V. Palej atviros pamokos „Techninių galimybių grojant obojum formavimas ir lavinimas”, „Kūrinių teksto mokymasis pradiniame etape”, „Frazavimas barokinės muzikos atlikime”, „Dinaminių, artikuliacinių niuansų skaitymas, tempų pasirinkimas ir jų svarba atlikime”.

2021-05-05

Vaizdo įrašai

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

V. Palej

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų solfedžio dalyko mokytojų metodinis susitikimas „Solfedžio valanda“. Tema „Ankstyvojo muzikinio ugdymo galimybės“.

2021-05-05

Zoom aplinka

A. Paigozina

V. Barkauskas

K. Karnaševičienė

R. Budrytė

Solfedžio dalyko mokytojos K. Karnaševičienės atviros pamokos „D-dur gama. Pastovūs gamos laipsniai“, „Intervalų intonavimas. 4/8 metras”, „D7 septakordas ir jo apvertimai kadencijoje”, „Akordai ir jų apvertimai kadencijoje“.

2021-05-06

 

 

Zoom aplinka

A. Paigozina

V. Barkauskas

K. Karnaševičienė

 

VI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų dainininkų konkursas „Dainos sparnais aplink pasaulį“.

2021-05-08

 

Youtube aplinka

J. Prusevičienė

D. Mikienė

Fortepijono dalyko I kl. mokinių virtualus koncertas.

2021-05-13

Youtube aplinka

J. Prusevičienė

A. Seliavienė

J. Reneckytė-Žemaitienė

Papildomo fortepijono dalyko mokinių baigiamasis žinių patikrinimas.

2021-05-12-14

Vaizdo ir garso įrašai

A. Paigozina

L. Pakalkienė

A. Vasilionkaitienė

Liaudies instrumentų dalykų mokinių baigiamojo žinių patikrinimo perklausa.

2021-05-14

Vaizdo ir garso įrašai

J. Babaliauskienė

A. Griškevičienė

Akordeono dalyko mokinių baigiamojo žinių patikrinimo perklausa.

2021-05-14

Vaizdo ir garso įrašai

J. Prusevičienė

A. Rimgailaitė

Pučiamųjų ir mušamųjų dalykų mokytojų metodinės grupės organizuojamas respublikinis seminaras-praktikumas „Mokytojų laikas“.

2021-05-15

9.45 val.

Microsoft Teams aplinka

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

Akordeono dalyko mokinių virtualus koncertas.

2021-05-15

Youtube aplinka

J. Prusevičienė

A. Rimgailaitė

X Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų festivalis. 

2021-05-21

Youtube aplinka

J. Babaliauskienė

A. Žitkauskas

Respublikinis pianistų  solistų ir ansamblių konkursas „Amžinybe alsuojanti muzika“.

2021-05-22

11.00 val.

Youtube aplinka

J. Prusevičienė

A. Seliavienė

J. Reneckytė-Žemaitienė

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų mokinių baigiamasis žinių patikrinimas.

2021-05-24

Vaizdo ir garso įrašai

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

J. Dapšauskas

Liaudies instrumentų dalykų mokinių baigiamasis žinių patikrinimas.

2021-05-25

Vaizdo ir garso įrašai

J. Babaliauskienė

A. Griškevičienė

Akordeono dalyko mokinių baigiamasis žinių patikrinimas.

2021-05-25

Vaizdo ir garso įrašai

J. Prusevičienė

A. Rimgailaitė

Chorinio ir solinio dainavimo dalykų mokinių baigiamasis žinių patikrinimas.

2021-05-26

Vaizdo ir garso įrašai

J. Prusevičienė

D. Mikienė

Styginių instrumentų dalykų mokinių baigiamasis žinių patikrinimas.

2021-05-26

Vaizdo ir garso įrašai

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

Fortepijono dalyko mokinių baigiamasis žinių patikrinimas.

2021-05-27

Vaizdo ir garso įrašai

J. Prusevičienė

A. Seliavienė

J. Reneckytė-Žemaitienė

Gitaros dalyko mokinių baigiamasis žinių patikrinimas.

2021-05-28

Vaizdo ir garso įrašai

J. Babaliauskienė

A. Žitkauskas

Smuiko dalyko mokytojos R. Švėgždaitės mokinės

G. Vasiljevaitės koncertas „Stebuklingi garsai“.

2021-05-29

Suzuki akademija

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

I respublikinis V. Paketūro kanklių atlikėjų nuotolinis konkursas.

2021-05-29

Youtube aplinka

J. Babaliauskienė

A. Griškevičienė

 

 

 

 

                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­   

 

                         ­­­­­­­­­­­­­­­­   

 

           ­­­­­­­­   

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2021-05-05
 • Kvietimai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki vasaros atostogų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.