Mėnesio renginiai

  2019 M. GRUODŽIO MĖNESIO PRIEMONIŲ PLANAS 

Vykdymo priemonės, renginiai

Vykdymo laikas

Vieta

Atsakingas mokytojas

Solfedžio dalyko mokytojos K. Karnaševičienės atviros pamokos tėveliams „Kelionė į muzikos šalį“.

2019-12-02, 05, 09, 12, 16, 19 d. 13.50 val.  ir 17.20 val.

2019-12-03, 06, 10, 13, 17, 20 d. 13.50 val. ir 16.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

45 kl.

A. Paigozina

V. Barkauskas

K. Karnaševičienė

Tarptautinis projektas „Lietuvių autorių kūriniai vaikams“.

2019-12-04

16.00 val.

Lietuvos kompozitorių namų salė

(A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius)

A. Paigozina

V. Barkauskas

Smuiko dalyko mokytojos R. Švėgždaitės mokinės R. O. Kavaliauskaitės smuiko rečitalis ir klasės mokinių koncertas.

2019-12-04

18.00 val.

St. Vainiūno namai

(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

R. Švėgždaitė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos M. Mickevičiūtės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-07

11.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

M. Mickevičiūtė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos L. Pakalkienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-07

14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos N. Miknevičienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-07

15.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

N. Miknevičienė

Papildomo fortepijono mokytojos L. Mikalauskienės mokinių kalėdinis koncertas

2019-12-07

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

L. Mikalauskienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos D. Balčiūnienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-08

10.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

D. Balčiūnienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos G. Raguckos mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-08

12.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

G. Ragucka

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos A. Vasilionkaitienės mokinių kalėdinis koncertas

2019-12-08

13.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

A. Vasilionkaitienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos G. Vedeckienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-08

15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

G. Vedeckienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos E. Gumėnienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-10

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

E. Gumėnienė

Choro „Cantica“ koncertas „Kalėdų rytą saulelė pražydo“

2019-12-10

18.00 val.

Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia

( Šv. Ignoto g. 4-6, Vilnius)

J. Prusevičienė

D. Mikienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos L. Stasėnienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-12

16.00 val.

M. K. Čiurlionio namai

(Savičiaus g. 11, Vilnius)

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

L. Stasėnienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos L. Zarankienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-12

18 val.

Vilniaus Karoliniškių seniūnijos salė

(L. Asanavičiūtės g. 20, Vilnius)

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

L. Zarankienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojo K. Karnaševičiaus mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-12

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

K. Karnaševičius

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos A. Sutkevičienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-12

18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

A. Sutkevičienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos O. Suchajos mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-12

19.10 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

O. Suchaja

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos E. Gumėnienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-13

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

 

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

E. Gumėnienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojo K. Karnaševičiaus mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-13

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

K. Karnaševičius

Papildomo fortepijono mokytojos V. Brūzgienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-13

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

V. Brūzgienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos Ž. Dervinytės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-13

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

19 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

Ž. Dervinytė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos I. Ulevičienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-14

10.30 val.

 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

I. Ulevičienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojo M. Baranausko mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-14

11.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

M. Baranauskas

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos D. Belazaraitės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-14

12.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

6 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

D. Belazaraitė

Papildomo jaunių choro kalėdinis koncertas.

2019-12-14

13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Prusevičienė

D. Mikienė

L. Žaliumaitė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos L. Milčiuvienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-14

13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

L. Milčiuvienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos T. Alymovos mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-14

15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

T. Alymova

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas „Žiemos vitražai“.

2019-12-15

12.00 val.

Vilniaus kongresų rūmai

(Vilniaus g. 6, Vilnius)

A. Skruibytė

J. Prusevičienė

J. Babaliauskienė

Solinio dainavimo dalyko mokytojos G. Pintukaitės-Pocienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-19

15.00 val.

M. K. Čiurlionio namai

(Savičiaus g. 11, Vilnius)

J. Prusevičienė

D. Mikienė
G. Pintukaitė-Pocienė

Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojų J. Dapšausko ir G. Statinio mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 

15 kl.

J. Babaliauskienė

J. Dapšauskas

G. Statinis

Solinio dainavimo mokytojos K. Zmailaitės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

16.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

28 kl.

J. Prusevičienė

D. Mikienė

K. Zmailaitė

Smuiko dalyko mokytojos E. Narmontienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

Fortepijono dalyko  mokytojos V. Vaičiulienės klasės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Prusevičienė

J. Reneckytė- Žemaitienė

A. Seliavienė

V. Vaičiulienė

Trimito dalyko mokytojo T. Vaičiulio mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, 

42 kl.

J. Babaliauskienė

J. Dapšauskas

T. Vaičiulis

Styginių instrumentų mokytojų M. Makricko ir V. Petrakovės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

M. Makrickas

V. Petrakovė

Styginių instrumentų mokytojų D. Ramančiūnienės, R. Grakauskaitės ir D. Rudvalio mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Didžioji salė

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

D. Ramančiūnienė

R. Grakauskaitė

D. Rudvalis

Akordeono dalyko mokytojos J. Lokucijevskos mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 

28 kl.

J. Prusevičienė

A. Dūkštaitė

J. Lokucijevska

Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojo J. Dapšausko mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 

16 kl.

J. Babaliauskienė

J. Dapšauskas

Gitaros dalyko mokytojų M. Majorovo ir D. Lingytės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-16

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

19 kl.

J. Babaliauskienė

A. Žitkauskas

D. Lingytė

M. Majorov

Trimito dalyko mokytojo E. Korablikovo mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

15.20 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 

42 kl.

J. Babaliauskienė

J. Dapšauskas

E. Korablikovas

Trimito dalyko mokytojo Z. Kazlausko mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 

42 kl.

J. Babaliauskienė

J. Dapšauskas

Z. Kazlauskas

Valtornos dalyko mokytojo P. Lukausko mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Babaliauskienė

J. Dapšauskas

P. Lukauskas

Akordeono dalyko mokytojos J. Prusevičienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 

28 kl.

J. Prusevičienė

A. Dūkštaitė

Solinio dainavimo mokytojos R. Janutėnaitės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17
18.00 val.

Muzikos galerija

(Antakalnio g.17, Vilnius)

 

J. Prusevičienė

D. Mikienė
R. Janutėnaitė

Fortepijono dalyko  mokytojos A. Seliavienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17
18.00 val.

St. Vainiūno namai

(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

J. Prusevičienė

J. Reneckytė- Žemaitienė

A. Seliavienė

Fortepijono dalyko  mokytojos I. Medelinskienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17
18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Prusevičienė

J. Reneckytė- Žemaitienė

A. Seliavienė

I. Medelinskienė

Smuiko dalyko mokytojos E. Vanagaitės-Sriubienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos

28 kl.

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

E. Vanagaitė-Sriubienė

Papildomo fortepijono dalyko mokytojų O. Syčevos ir A. Ponagaibo mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Prusevičienė

J. Reneckytė- Žemaitienė

A. Seliavienė

A. Ponagaibo

Fortepijono dalyko  mokytojos N. Ogay mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Prusevičienė

J. Reneckytė- Žemaitienė

A. Seliavienė

N. Ogay

Violončelės dalyko mokytojos J. Taločkienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

19.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos

54 kl.

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

Fleitos dalyko mokytojos J. Puidokės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

17.00 val.

Muzikos galerija

(Antakalnio g.17, Vilnius)

 

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

J. Puidokė

Klarneto dalyko mokytojo M. Kavaliausko mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

42 kl.

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

M. Kavaliauskas

Klarneto dalyko mokytojo T. Grigo mokinių kalėdinis koncertas

2019-12-17

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

42 kl.

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

T. Grigas

Birbynės dalyko mokytojo K. Lipeikos mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-17

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

19 kl.

J. Babaliauskienė

A. Griškevičienė

K. Lipeika

Saksofono dalyko mokytojo V. Mockūno  kalėdinis koncertas.

2019-12-17

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

42 kl.

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

V. Mockūnas

Klarneto ir saksofono dalykų mokytojo B. Geichmano  kalėdinis koncertas.

2019-12-17

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla  Didžioji salė

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

B. Geichmanas

Mokytojų N. Petrinos ir D. Belazaraitės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-18

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

42 kl.

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

N. Petrina

III kl. jaunučių choro kalėdinis koncertas.

2019-12-18

18.00 val.

VDA Gotikinė salė

(Maironio g. 11, Vilnius)

J.Prusevičienė

D. Mikienė
L. Zarankienė

Fortepijono dalyko  mokytojos D. Lukošienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-18

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

54 kl.

J. Prusevičienė

J. Reneckytė- Žemaitienė

A. Seliavienė

D. Lukošienė

Saksofono dalyko mokytojo A. Linkevičiaus mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-18

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,

42 kl.

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

A. Linkevičius

Mušamųjų  instrumentų dalyko mokytojų S. Žeimio ir A. Puidoko mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-18

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,  Didžioji salė

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

S. Žeimys

A. Puidokas

Akordeono dalyko mokytojo R. Ungurs mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-18

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,  Didžioji salė

J. Prusevičienė

A. Dūkštaitė

R. Ungurs

Akordeono dalyko mokytojos H. Dainovskajos mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-18

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

19 kl.

J. Prusevičienė

A. Dūkštaitė

H. Dainovskaja

Akordeono dalyko mokytojos A. Dūkštaitės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-18

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,  Didžioji salė

J. Prusevičienė

A. Dūkštaitė

Mokytojų tarybos posėdis.

2019-12-19

13.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,  Didžioji salė

A. Skruibytė

J. Babaliauskienė

J. Prusevičienė

A. Paigozina

E. Vakarinaitė-Zilnienė

Z. Mikšys

Adventinė popietė.

2019-12-19

16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,  Didžioji salė

A. Skruibytė

J. Babaliauskienė

J. Prusevičienė

A. Paigozina

E. Vakarinaitė-Zilnienė

Z. Mikšys

Solinio dainavimo mokytojų R. Muckienės ir E. Vakarinaitės-Zilnienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-19

18.30 val.

Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Strazdelis“

(I. Šimulionio 14, Vilnius)

J. Prusevičienė

D. Mikienė

R. Muckienė

E. Vakarinaitė-Zilnienė

Akordeono dalyko mokytojos E. Balachovičienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-20

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,  Didžioji salė

J. Prusevičienė

A. Dūkštaitė

E. Balachovičienė

Fortepijono dalyko  mokytojos D. Niccolini mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-20

17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos

54 kl.

J. Prusevičienė

J. Reneckytė-Žemaitienė

A. Seliavienė

D. Niccolini

Papildomo fortepijono dalyko mokytojos G. Gumuliauskienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-20

17.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

19 kl.

J. Babaliauskienė

L. Pakalkienė

G. Gumuliauskienė

Birbynės dalyko mokytojo E. Čiplio mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-20

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Babaliauskienė

A. Griškevičienė

E. Čiplys

Saksofono dalyko mokytojo D. Krukonio  kalėdinis koncertas

2019-12-20

18.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,

42 kl.

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

D. Krukonis

Gitaros dalyko mokytojo A. Žitkausko  mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-20

18.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos

19 kl.

J. Babaliauskienė

 A. Žitkauskas

Kanklių dalyko mokytojos A. Griškevičienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-20

19.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Babaliauskienė

A. Griškevičienė

Gitaros dalyko mokytojo M. Pauliko mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-20

19.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos

19 kl.

J. Babaliauskienė

A. Žitkauskas

M. Paulikas

I kl. jaunučių choro kalėdinis koncertas.

2019-12-21
11 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J.Prusevičienė

D. Mikienė
Ž. Dervinytė

II kl. jaunučių choro kalėdinis koncertas.

2019-12-21
12 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Prusevičienė

D. Mikienė
G. Gumuliauskienė

Liaudies instrumentų dalykų mokytojų R. Budrytės, A. Ulinskaitės, V. Rimšos, A. Daubario mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-21

12.30 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos

28 kl.

J. Babaliauskienė

A. Griškevičienė

R. Budrytė

A. Ulinskaitė

V. Rimša

A. Daubaris

Fleitos dalyko mokytojos V. Zabrodaitės mokinių  kalėdinis koncertas.

2019-12-21

13.00 val.

Vilniaus Vytauto Kasiulio dailės muziejus

(A. Goštauto g. 1, Vilnius)

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

Kanklių dalyko mokytojos V. Alenskienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-21

13.00 val.

Stasio Vainiūno namai

(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

J. Babaliauskienė

A. Griškevičienė

V. Alenskienė

Ankstyvojo ugdymo mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-21

13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Babaliauskienė

 A. Griškevičienė

R. Budrytė

Fortepijono dalyko  mokytojos J. Petkevičienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-21

14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Prusevičienė

J. Reneckytė-Žemaitienė

A. Seliavienė

J. Petkevičienė

Mušamųjų instrumentų dalykų mokytojo V. Semcovo kalėdinis koncertas.

2019-12-21

17.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

 

J. Babaliauskienė

V. Zabrodaitė

V. Semcov

Smuiko dalyko mokytojos R. Smolinskytės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-21

14.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos

19 kl.

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

R. Smolinskytė

Smuiko dalyko mokytojos M. Matulevičienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-21

15.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

M. Matulevičienė

Smuiko dalyko mokytojos R. Švėgždaitės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-21

16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

R. Švėgždaitė

Kanklių dalyko mokytojos J. Babaliauskienės mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-21

16.30 val.

St. Vainiūno namai

(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

J. Babaliauskienė

A. Griškevičienė

Obojaus  dalyko mokytojų V. Palej ir K. Budvitytės-Palej  mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-22

11.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Babaliauskienė

V.Zabrodaitė

V. Palej

K. Budvitytė-Palej

Styginių instrumentų dalykų mokytojų R. Neverovo ir L. Abromaičio mokinių kalėdinis koncertas.

2019-12-22

13.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Babaliauskienė

E. Narmontienė

R. Neverovas

 L. Abromaitis

Papildomo jaunučių choro kalėdinis koncertas.

2019-12-22
16.00 val.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Didžioji salė

J. Prusevičienė

D. Mikienė

V.Brūzgienė

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2019-12-11
 • Kvietimai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki Kalėdų atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.