Mokesčio mokėjimo už ugdymą tvarka ir terminai

Nuo 2020 m. sausio 1 d.

1. Mokestis už ugdymą vienam vaikui už mėnesį 25,00 Eur (pradinio ir pagrindinio ugdymo programa) ir 15,00 Eur (ankstyvojo muzikinio ugdymo programa). 

2. Mokestis už ugdymą mokamas per du kartus:
už pirmą pusmetį ne vėliau kaip iki spalio 31 d.,
už antrą pusmetį ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

3. Jei mokyklą lanko du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, kiekvienam mokiniui taikomas 75 procentų mokestis (mokyklos direktoriui pateikti prašymą ir pažymą apie šeimos sudėtį). Lengvatinis mokestis – 10,00 Eur  – taikomas pateikus prašymą ir pažymą iš Socialinės paramos centro. 

4. mokestis už ugdymą nerenkamas mokinių vasaros atostogų metu, nevykdant ugdomojo proceso.

Nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Atnaujinta: 2021-01-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki Vasaros atostogų pradžios liko

ATOSTOGOS!!!