Keičiasi mokesčio už ugdymą įkainiai

 • Paskelbė : Laima Raubienė
 • Paskelbta: 2024-02-09
 • Kategorija: Pranešimai

TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI !!!

Vadovaujantis 2022-10-05 Nr. 1-1595 sprendimo „Dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nauja redakcija 2023-06-28 Nr.  1-82,

keičiasi mokesčio už ugdymą įkainiai ir mokėjimo tvarka:

Eil.

Nr.

Ugdymo programos pavadinimas

 

Trukmė/

kiekis/

matas

Paslaugos kaina (Eur)

1.

FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo programa 

Mėnuo 

30,00

2.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 

Mėnuo

18,00

3.

Kryptingo muzikinio ugdymo programa

Mėnuo

30,00

4.

Suaugusiųjų meninis ugdymas – individualios pamokos (1 pamoka per savaitę)

Mėnuo

72,00

1. Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami:
1.1. ugdytiniai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

1.2. be tėvų globos likę ugdytiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu), neįgalūs ugdytiniai, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

2. Socialinę paramą gaunantiems ugdytiniams nustatomas lengvatinis 12,00 Eur per mėnesį mokestis.

3. Jei trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam ugdytiniui taikomas 50 proc. dydžio mokestis už ugdymą.

4. Mokestį už ugdymą ugdytiniai (jei ugdytiniai yra nepilnamečiai asmenys – jų tėvai (globėjai, rūpintojai) moka už kiekvieną ugdymo mėnesį. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos. Sąskaitos formuojamos iki einamojo mėnesio 10 dienos. Jeigu turite galimybę, galite sumokėti už kelis mėnesius ar pusmetį iš karto, taip yra patogiau ir paprasčiau. Nereikės mokėti kiekvieną mėnesį ir sekti mokėjimo terminus bei jų nepraleisti. Mokslo metus sudaro:
I pusmetis (rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn.)
II pusmetis (sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn.)

5. Sąskaitas tėvai (globėjai) gali užsisakyti patys ir gauti į savo el. paštus (Neformalaus ugdymo kvitų užsisakymas e-paštu). Rekomenduojame tėvams (globėjams) užsisakyti e. sąskaitas LR bankuose (AB Luminor ir AB Swedbank banke). Pageidaujantys popierinių kvitų, turėtų kreiptis į pagrindinio dalyko mokytojus. Negavus kvito, pametus ar pageidaujant gauti elektroninį variantą galima kreiptis į mokyklos raštinę el. paštu rastine@karoliniskiu.vilnius.lm.lt , tel. 8 5 245 9500 arba sekretorę el. paštu kmm.laima.raubiene@gmail.com, tel. 8 5 244 4196.  

6. Mokestis už kiekvieno mokinio ugdymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu, pagal kiekvienam ugdytiniui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą.
Mokant už ugdymą būtina nurodyti įmokos ir mokėtojo kodą, priešingu atveju mokestis gali būti neįskaitytas. Jeigu yra galimybė, įrašykite vaiko vardą, pavardę ir už kurį mėnesį mokate.
Gavėjas: 300035837 Biudžetinė įstaiga „Skaitlis”
Įmokos, mokesčio kodas – 41564
Mokėtojo kodas – nurodytas kvite (jis toks pats, kaip ir už praeitų mėn. ugdymą)
Mokestį už mokslą galite apmokėti: AB Luminor interneto banke (už paslaugas), AB Swedbank interneto banke (per įmokų ir mokesčių krepšelį), AB SEB interneto banke (per įmokas ir mokesčius).
Mokant iš kitų, čia nenurodytų bankų, prašome mokėti į AB SEB banko sąskaitą Nr. LT047044060004261624.  

7. Prašymus dėl atleidimo nuo mokesčio, lengvatinio mokesčio ir 50 proc. dydžio mokesčio bei dokumentų kopijas pateikti el. paštu   kmm.laima.raubiene@gmail.com  arba pristatyti į raštinę iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

Dokumentai | Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (karoliniskiumm.lt)

Administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
3. 14:40 - 15:25
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki Vasaros atostogų pradžios liko

ATOSTOGOS!!!