Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2021-06-14 19:50:45 198.85 KB
2020 m. veiklos planas 2021-06-16 09:42:44 2.33 MB
2018 m. veiklos planas 2021-06-14 06:08:48 189.32 KB
2021 m. veiklos planas 2021-06-17 00:10:00 219.05 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2021-06-14 05:21:41 921.16 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2021-06-13 20:05:30 917.77 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2021-06-11 23:57:08 931.34 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas (bendra forma) 2021-06-16 13:27:41 28 KB
Prašymo forma stojimui 2021-06-16 22:35:05 12.87 KB
Prašymo forma dėl 75 procentų dydžio mokesčio 2021-06-16 09:02:40 33.5 KB
Prašymo forma dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo 2021-06-13 21:12:08 34.5 KB
Prašymo forma dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą 2021-06-16 09:02:28 35 KB
Prašymo forma darbuotojams 2021-06-14 15:18:09 12.62 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. programos sąmata 2021-06-15 21:43:52 371.24 KB
2021 m. programos sąmata 2021-06-16 23:52:21 765.79 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių elgesio taisyklės 2021-06-11 23:54:13 281.08 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2021-06-16 23:05:24 2.18 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2021-06-15 12:29:24 3.58 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2021-06-16 23:27:20 501.27 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatai 2019 2021-06-16 19:18:59 2.38 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2021-2025 metų strateginis planas 2021-06-16 23:10:55 823.49 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2021-06-15 03:53:08 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-06-12 12:33:55 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021-06-11 23:54:04 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-06-16 08:21:02 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2021-06-13 13:40:08 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2021-06-16 11:52:42 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-16 22:10:08 204.32 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos bei patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-06-14 01:49:12 1.15 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-16 01:14:43 2.17 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 atvejui planas 2021-06-16 19:55:29 554 KB
COVID-19 situacijų valdymo grupė ir darbo planas 2021-06-16 22:32:16 694.12 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-16 18:08:34 209.79 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 2021-06-16 23:41:39 16.05 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 2021-06-16 22:35:58 16.08 KB
2019-2020 m.m. Baigiamųjų žinių patikrinimo tvarkos aprašas 2021-06-11 23:55:51 129.98 KB
Sutikimas dėl mokinio vaizdo su garsu įrašų pateikimo komisijai 2020 m. 2021-06-11 23:56:26 38.5 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2021-06-15 01:09:02 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-06-16 23:24:31 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-06-16 22:20:30 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2021-06-16 23:38:27 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2021-06-16 22:33:18 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2021-06-16 23:51:09 25.28 KB
 • Kvietimai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirma pamaina
Pertrauka
 • 1. 8:50 - 9:35
 • 2. 9:40 - 10:25
 • 3. 10:30 - 11:15
 • 4. 11:20 - 12.05
 • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
 • 1. 13:00 - 13:45
 • 2. 13:50 - 14:35
 • 3. 14:40 - 15:25
 • 4. 15:30 - 16:15
 • 5. 16:30 - 17:15
 • 6. 17:20 - 18:05
 • 7. 18:10 - 18:55
 • 8. 19:00 - 19:45
 • 9. 19:50 - 20:35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

SVEIKINIMAI!