Dokumentai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Koncertmeisterio pareigybės aprašymas 2023-05-29 16:25:51 58 KB
Pradedančiojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2023-05-26 07:46:20 24.76 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2023-05-26 12:34:19 24.02 KB
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas 2020 2023-05-26 07:46:29 24.13 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2020 2023-06-02 15:03:04 24.04 KB
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2020 2023-05-26 21:01:00 25.28 KB