Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-10-01 17:05:53 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022-10-01 17:28:20 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2022-10-01 17:00:46 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2022-10-01 16:55:07 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2022-10-01 17:05:44 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-10-01 17:34:41 204.32 KB
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2022 2022-10-01 16:52:18 128.18 KB