Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2021-06-15 03:53:08 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-06-12 12:33:55 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021-06-11 23:54:04 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-06-16 08:21:02 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2021-06-13 13:40:08 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2021-06-16 11:52:42 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-16 22:10:08 204.32 KB