Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2021-09-17 12:34:59 41.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-09-25 12:18:22 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021-09-22 11:00:37 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-09-22 19:33:34 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2021-09-23 16:09:37 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2021-09-25 02:35:54 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-21 18:21:25 204.32 KB