Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-02-05 05:59:58 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2023-02-05 06:00:07 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-02-05 06:00:11 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2023-02-05 06:00:27 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2023-02-05 06:00:38 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-02-05 17:18:33 204.32 KB
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2022 2023-02-06 18:25:42 128.18 KB
Mokesčio už ugdymą tvarkos aprašas. 2022-10-05 Nr. 1-1595 2023-02-06 00:53:58 154.63 KB