Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-06-02 12:48:39 475.14 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2023-06-02 04:08:02 2.55 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-06-01 02:13:40 890.92 KB
Darbo vietoms būtinų sąlygų tvarkos aprašas 2023-05-26 07:45:01 113.87 KB
Priėmimo į VKMM tvarkos aprašas 2023-05-27 08:10:30 103.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-31 08:43:18 204.32 KB
Suaugusiųjų meninio ugdymo tvarkos aprašas 2022 2023-05-26 07:42:36 128.18 KB
Mokesčio už ugdymą tvarkos aprašas. 2022-10-05 Nr. 1-1595 2023-05-27 20:41:22 154.63 KB